S:1

Fasta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentinde
doğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonra
hac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicaz
gibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.
En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, Arap
Yarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, Kuzey
Tük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü ve
Sudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgili
izlenimlerini 1355te tamamladığıseyahatnamesinde
anlatmışı.
Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı?

Fasta Cebelitarı Boğzıyakılarıdaki Tanca kentindedoğuş Hukuk ve din eğtimi aldıtan sonrahac göevini yerine getirmişve Mıı, Suriye, Hicazgibi merkezlerdeki ülübilginlerden dersler almışı.En ülüArap gezgin olarak tanıı. Mıı, Suriye, ArapYarıadası Irak, İan, Doğ Afrika, Anadolu, KuzeyTük illeri; Doğ Asya, Hindistan, Çn, Endüü veSudan gibi pek çk yeri gezip gömüşve buralarla ilgiliizlenimlerini 1355te tamamladığıseyahatnamesindeanlatmışı.Bu parçda hangi anlatı tüükullanımışı? sorunun cevabı "Öğetici" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki rütbelerden hangisinin karşılığı,Osmanlı ordusundaki “Miralay” rütbesine denkgelir? Aşağıda verilenlerden hangisi hayvansal besine örnek değildir? “Yoktan var etmek, var olmayanı örneği ve benzeri olmadığı halde ortaya koymak” anlamına gelen Allah’ın subûtî sıfatı hangisidir? What - - - - from 6 to 7 last Friday? Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? Okuldaki sorumluluklarından biri değildir? “Yangından kaçar gibi merdivenleri üçer beşer atlayarak indim. Ben köşkün kapısından çıkarken eli çantalı bir adam içeri giriyordu. Mahinur’u tanımakta güçlük çekmeme rağmen kocasını ilk görüşte tanıdım. Gözünde yine o altın gözlüğü, burnunun altında yine o kırpık bıyıkları…”Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir? Mary: Will I be successful in the future?Fortune Teller: - - - - . You will be very successful. Memlûkler, Osmanlı padişahı II. Bayezid´in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir? Aşağıdaki maddelerden hangisi  saydam  ( ışığı geçiren ) maddedir ?        5 haftada 3430 lira kazanan bir işçi, 15 gün çalışırsa kaç lira kazanır? Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralanırsa hangi sözcük ilk sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan biri değildir? Atatürk’ün doğduğu şehir olan Selanik, günümüzde hangi ülkenin sınırları içinde yer almaktadır? The baby hasn’t eaten anything……..…. morning.  Saint Pierre Kilisesi hangi ilimizdedir? "Muz" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerde yer alan melekler ve görevleri eşleştirmelerindenhangisi doğrudur? Sağ elimizi güneşin doğduğu yöne çevirirsek önümüz hangi yönü gösterir? He is hiding - - - -  the door. 31-33-35-37-39-?Yukarıdaki örüntüde ‘’ ? ‘’ yerine hangi sayı gelmelidir? I. SuII. OksijenIII. Güneş ışığıIV.Uygun sıcaklıkYukarıdakilerden hangileri fasulye tohumunun çimlenmesi için gereklidir? “Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde karşılayabilmesi hali” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil etmez? “İki takım olarak, atın üzerinde koşturup, birbirlerine değnek isabet ettirmeye çalışılır. Bu spor güvenlik ve savunma ihtiyacından doğmuştur.” Yukarıdaki açıklama aşağıdaki milli oyunlarımızdan hangisini anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır? Eski Taş (Paleolotik) Devri’nde insanlar henüz yerleşik yaşama geçmemiştir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu doğrulamaz? Aşağıdakilerden hangisi İşbirliğine Dayalı Öğretim’in temel özelliklerinden değildir?  Türk İslam devletlerinde uygulanan el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışlarla süslendiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir? İnternet ve bilgisayar bağımlılığın belli belirtileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz?  1921 yılında TBMM ile Sovyet Rusya ara­sında imzalanan Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi devletlerin birbirlerinin yönetimlerine saygılı olacağının bir göstergesidir?  Abbasiler döneminde kurulan şehir, Medinetüsselam, Kubbetülislâm ve Darulhilafe gibi isimleriyle meşhur olmuştur. Bu şehirde ilk olarak cami, saray ve çarşı inşa edilmiş, şehir merkezinin her tarafa eşit uzaklıkta olması ve kolayca kontrol edilip korunması için daire şeklinde planlanmıştır.Hakkında bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? 9’ un 6 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki en pahalı  ulaşımtürüdür?  Kelimelerin doğru yazımı için neye bakmalıyız? “Bismillâhirrahmanirrahim” in anlamı nedir? Maden rantının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül(;) doğru kullanılmıştır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu (Kurul) aşağıdakilerin hangisi bünyesinde kurulmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir