S:1

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişen
edebî metinlerden biridir?

Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? sorunun cevabı "Hikâye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dedemin bahçesindeki 696 kg. ceviz 6 kardeş arasında paylaşılırsa babamın payına kaç kg ceviz düşer? Kıyamet günü insanların dünyada işledikleri sevap ve günahların manevi bir terazi ile tartılması anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir? İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre bu hüküm Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır? İstanbulun fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz? Trabzonda Güneşin İstanbuldan önce doğmasının sebebi nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı çekim eki alarak isimleşmiştir? Fatma 7 yaşındadır. Annesi kardeşini banyo yaptırıyordu. Acıktığını hissetti. Mutfağa gitti. Fatma karnını doyurmak için ne hazırlayabilir? Yaşamımızdaki teknolojik ürünler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yöre, ulaşılmaz kayaların üzerindeki kale ve kilise kalıntıları, asma köprüleri, dik yamaçlarındaki ahşap evleri, nadide orkideleri ve rengârenk kelebeklerin eksik olmadığı çiçekleriyle görülmeye değer bir yerdir. Yakınlardaki Barhal ise Altıparmak Dağlarının ilerisinde, en yüksek nokta olan Marsis Tepenin karşısında kendinden emin bekler durur. Naznara ve Amanezget mahalleleriyle bozulmamış mimari dokusunu sergileyen Barhal, başta Karagöl olmak üzere buzul gölleriyle de göz alıcıdır. Öküz, Davar, Deniz gölleri yörenin diğer süsleridir.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir? Babası bir Osmanlı paşası olan romanın kahramanı Bihruz Bey iyi bir eğitim alamamış, sürekli ilgi ve destek verilerek büyütülmüştür. Babası vefat edince büyük bir servetin sahibi olmuştur. Bihruz Bey bu servete güvenerek savurgan bir hayat yaşayan ve yarım bir Fransızcayla kendini Batılılaşmış zanneden züppe bir tiptir. Uzun süre Çamlıca tepesinde görüp âşık olduğu ama bir daha göremediği kadını arar; arkadaşı, Periveş adlı bu kadının öldüğünü söyleyince onun mezarını arar. Bir gezinti sırasında ona çok benzeyen hilebaz bir kadın Periveşin kendisi olduğunu söyleyerek Bihruz Beyi aldatır. Bihruz Bey sevdiği ve yücelttiği kişinin bir sokak kadını olduğunu anlayınca yine bir hayal kırıklığı yaşar.Bu parçada tanıtılan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir? 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, diekçe sahibiyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? Last night, I had a ......... dream. In my dream a man was trying to enter my room through the window. I was terrified. Güçlü şifre oluşturmamız işin aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır? • Beş Hececiler, yayımladıkları bir kitapla memleketçi edebiyata tepki göstermiştir.• Yaygınlaşan günlük türünün öncüleri Nurullah Ataç ve Salâh Birseldir.• Köy romanının en tanınmış örneklerinden biri de Yılanların Öcüdür.Bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi, resmi belgenin paraf edilmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? Psikoloji araştırmalarında yöntem belirlenirken davranışlara etki eden faktörler dikkate alınır. Davranışlar üzerinde bireyin özelliklerinin yanı sıra, içinde bulunduğu sosyal ortam da etkili olabilir.Aşağıdaki davranışların hangisinde kişinin içinde bulunduğuortamda sosyal psikolojik etki en çoktur? Give me the book, please I. Yıllık yağış miktarının fazla olmasıII. Bitki örtüsünün zayıf olmasıIII. Yer şekillerinin eğimli olmasıKolüvyal toprakların yaygın olduğu bölgelerin ortak özelliği olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapan bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanamaz? Modern felsefenin ve analitik geometrinin kurucusu sayılan rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Döneminde meydana gelen olaylardan değildir? Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa Şark Meselesi deyimi kullanılmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi destek ve hareket sisteminin temel yapılarından değildir? Atatürkün mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Oturulan ev, evde kullanılan eşyalar, giyilen elbiseler ve - - - - için zekat verilmez.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Meslek seçimi hayatımızda verdiğimiz önemli kararlardan biridir. Meslek seçerken bazı noktalara dikkat ederiz. Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir? iki kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cmdir ? (48 – 3) ÷ 3 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamın bir gereği değildir? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneş' in etrafında dönmesi sonucu oluşur? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Peygamberimize gelen ayetleri hem ezberleyen hem de yazan halife hangisidir? I- Peygamberimiz (s.a.), savaşlarda yararlılık gösteremediklerinden dolayı kız çocuklarını daha az severdiII- Peygamberimiz (s.a.): Kimin, üç kızı olur da bunlara sabrederse ve varlığından onlara giydirirse kızlar ona, ahirette ateşten koruyucu bir perde olurlar. buyurmuşturIII- Peygamberimiz (s.a.) büyük çocukların küçüklere göre daha değerli olduğunu söylemiştirYukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Yazılı kaynaklar gruplamasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? I. Dünya Savaşının cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır? I. Su buharı gaz maddedir.II. Su sıvıdır.III. Buz katıdır.IV. Sis sıvıdır.Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir