S:1

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Laiklik ilkesinin pekişmesini sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adın birden fazla özelliği belirtilmiştir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Yeni Türk Devletinin varlığı ve bağımsızlığının tüm dünya devletleri tarafından kabul edildiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Memlûkler, Osmanlı padişahı II. Bayezid´in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir? Kişinin, konuşmalarında ve davranışlarında tutarlı olmasına ne denir? Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır? Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu- dur? Nesne alabilen fiiller geçişlidir. Bunu anlamak için fiilin başına onu zamiri getirilir. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsizdir.Buna göre aşağıdaki fiillerden hangisi geçişlidir? Cihan her ay 970 TL biriktiriyor. 7 ayda kaç TL biriktirir? Atatürk hangi ortaokulu bitirmiştir? Dirençlerin bağlanmasıyla ilgili;I. Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşde-ğer direnç azalır.II. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar.III. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa, eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyüktür.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi eğitim konusuyla ilgilenen sosyal bir örgüt(STK) değildir? Hac ibadetini yerine getirmek için dünyanın dört bir tarafından yüz binlerce Müslüman Mekkeye gelir. Irk, renk, dil, makam ve mevki farkı olmaksızın yan yana ibadet ederler.Bu metinde hac ibadeti ile ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? ATP molekülünün yapısında,I. GlikozitII. EsterIII. Peptitverilen bağlardan hangileri bulunur? Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda paylaşma ve yardımlaşmanın yaygınlığını kaybetmesinin, bireylerde meydana getireceği olumsuz davranışlara örnektir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nükleik asitlerden sadece DNAda görülür? -Yetki ve sorumluluğun belirlenmesi• Görevlerin ve yapılacak işlerin önceden belirlenmesi ve programlanması• Yazılı kuralların oluşturulması ve saklanması• Yetki ve görevlerde uzmanlaşmaYukarıda verilen ilkeler hangi yaklaşımın (kuramın) özellikleridir? Çözümlenmiş şekli ( 3 x 100 000 ) + ( 4 x 1 000 ) + (1 x 100 ) +( 7 x 1) olan sayı hangisidir? Dilimize Farsçadan girmiştir.• Sözlükte haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisine aittir? Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Kurum ve kuruluşlar, hazırladıkları raporu Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yılın hangi ayında gönderir? Aşağıdakilerden hangisi ana düşünceyi destekleyen ve diğer paragraflarda yer alan düşüncelere verilen addır? I.Aslan, kaplumbağa evcil hayvanlardır.II.Hayvanların gücünden yararlanırız.III.Hayvanların derisinden yararlanırız.IV.Tilki ve ayının yününden yararlanırız.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Tiyatro, kişinin hayat görgüsünü genişleten ve derinleştiren kurumlardandır. Seyirci, insanın çeşitli güdülerle nasıl davrandığını ya da davranabileceğini burada görür, hayatta karşılaşacağı türlü olaylara burada tanık olur, tutkuların yol açabileceği düzensizliklere karşı burada uyarılır. Kişinin yüceliği de bayağılığı da türlü örneklerle burada önüne serilir. Seyirci, kişiler ve olaylar karşısında kimi zaman hayranlık duyar, bazen içinde nefret uyanır, bazen de acıma hisleriyle dolar. Hayatta görülen ya da görülebilecek kişilerle burada tanışır. Başlı başına bir eğitim kurumu olan tiyatronun eğiticilik yönü bu özellikleriyle ortaya çıkar.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metnine örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisini takvimlerden öğrenemeyiz? İstanbul'un Fethi, sonuçları itibarıyla evrensel nitelikte sonuçlar doğurmuştur.Buna göre; I. Sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin anlaşılmasıII. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk aşamasına geçmesiIII. İpek Yolu ticaretinde Osmanlı Devleti'nin de etkili olması sonucunda Coğrafi Keşifler ‘in başlamasısonuçlarından hangileri evrensel nitelikteki sonuçlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –me eki,olumsuzluk eki olarak kullanılmıştır? Bazısı, bazıları, biri, birileri, kimi, hepsi, herkes zamirlerinin çeşidi hangisidir? Jason :Didnt we forget to buy something?Sally :No, I bought everything for Ardas birthday party.Jason :What will we stick on the birthday cake?Sally :Oh, I see. Ok. I will buy some - - - - Ebu Cehil tarafından işkencelere maruz kalan ve Yasir b. Ammarın annesi olup İslamın ilk kadın şehidi aşağıdakilerden hangisidir? 'Dışarıya çıkabilirsin ama erken gelmelisin.' cümlesindeki 'ama' sözü cümleye hangi anlamı katmıştır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin ilk başkanıdır? Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayının sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru çözümlenmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir