S:1

I. Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denir
II. Birbirine komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denilmektedir.
III. Akarsuların akış hızlarının artış gösterdiği yerlerde akarsuyun briktirme faaliyeti artış gösterir.
Yukarıda akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

I. Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denirII. Birbirine komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denilmektedir.III. Akarsuların akış hızlarının artış gösterdiği yerlerde akarsuyun briktirme faaliyeti artış gösterir.Yukarıda akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? sorunun cevabı "Yalnız III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıda yer alan cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün işlevi diğerlerinden farklıdır?   Kaldırımı olmayan bir yolda gece vakti yürümek zorundaysak hangisini yapmamalıyız ? Uygurlar; Hunlar ve Kök Türklerden farklı ola- rak - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Biitkini hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Sally : I’m bad at Turkish. How can I improve it?Ahmet : ....................... Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sûresi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul Hükümetine göre işgal devletlerine karşı di- renmek imkansızdı. İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmenin daha doğru olacağını düşünüyordu.Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin İstanbul Hükümetinin bu tutumuna karşı olduğu söylenemez? Aşağıdaki tümcelerde doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazın.(...) Ay, Dünya etrafındaki hareketini 29,5 günde tamamlar.(...) Güneş Sisteminde Dünya’dan başka gezegenlerde de yaşam vardır.(...) Dünya’nın, ekvatordan şişkin, kutuplardan basık özel küresel şekline “Geoid”  adı verilir.(...) Mevsimler, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi ile oluşur.(...) Ay da Güneş gibi ısı ve ışık üreten gök cismidir. “Kur’an-ı Kerim’in yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür.” Yukarıda Kur’an-ı Kerim’in hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kur’an öğüt verir ve hatırlatır.B) Kur’an-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kur’an insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kur’an insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Terzi olan Zehra hanım, kızı Cansu ‘ya bir kıyafet dikmek için 5m uzunluğunda bir kumaş almıştır.Etek dikmek için 200cm, bluz dikmek içinse 135cm kumaş kullanmıştır. Geriye ne kadar kumaşı kalmıştır? Aşağıdakilerin hangisinde belirtili nesne vardır?  Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangilerdir? Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office Word programı tarafından açılan dosya uzantısıdır? İlk Türkçe belgelerin ortaya konduğu çağ aşağıdakilerden hangisidir?  Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? 583 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir? Kurulduğu bölgeden dolayı Türkleşmeyen ve İslamiyet’i kabul etmeyen tek Moğol  devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Buhar suyun hangi halidir? Kare ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Ülkemizin başkenti hangisidir? Sen geldin benim deli köşemde durdunBulutlar geldi üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurduBu dizelerde geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi imge değildir? Hangi seçenekte bir toplu taşıma aracından bahsedilmemektedir? Aşağıdaki elektrikli araçların hangisi “soğutma” amacıyla kullanılır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılışı yanlıştır? Hangi cümle yanlış yazılmıştır? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? İyi huylu olmak, güzel ahlaklı olmak dürüst olmak hangi özelliğimizi anlatır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Bitkide solunumun ve besin üretiminin gerçekleştiği yer.........Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur?  • Allah O’na ‘’Bizim denetimimiz ve vahyimizle bir gemi yap.’’ diye vahyetti• Yüce Allah Ona her cinsten birer çifti, hayvanları, ailesini ve ona inananları gemiye bindirmesini emretti.• Fakat O’nun oğlu ve eşi kendisine inanmadı ve gemiye binmedi.Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir?  Üretim faaliyetine katılan aşağıdaki elemanlardan hangisi üretim sonucunda değişikliğe uğrar? Millî Egemenlik” kavramından aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer almıştır? Hangi sözcük  “top” sözcüğünden türememiştir? Aşağıdakilerden hangisinde hareket türü farklıdır? Yaşlı ( ) kadına sürekli bağırıyordu.Yukarıda verilen cümlenin anlam karışıklığını gidermek için hangi noktalamaişareti getirilmelidir? Kaşgarlı Mahmut’un Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir