S:1

Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir?

Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir? sorunun cevabı "İnsülin  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Gazelin en güzel beytine ne denir? Bir soruyu 80 saniyede çözen bir öğrenci 15 soruyu aynı hızla kaç dakikada çözer? He ........... five cups of coffee in fifteen minutes. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferleri`nin sonuçlarından biri değildir? I. Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması II. Egemenliğin millete ait sayılması III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesiBu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? I II IIIA) Laiklik Cumhuriyetçilik HalkçılıkB) Halkçılık Lâiklik Cumhuriyetçilik C) Lâiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik D) Halkçılık Cumhuriyetçilik Lâiklik . Kendi etrafında döner.• Dünyanın etrafında dolanır.• Dünya ile birlikte Güneş etrafında dolanır.Yukarıdaki bilgiler hangi gök cismine aittir? ‟-cık eki eklendiği sözcüğe genellikle küçültme anlamı katarken bazen somut bir varlık adı türetir.Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır? Dal sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? • Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır.• Mikroplarla savaşan, beyaz ve büyük kan hücreleridir.• Yaralanmalarda, yarayı kapatarak kan akışını durdurur.Verilen bilgilere göre hangi yapının görevi verilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan gelenklerimizden değildir? 19 sayısına kaç çıkarırsam 13 eder? Bir gün senden biri geliyor banaSana benzetiyorum, dilim damağım kuruyorDonup kalıyorum birden, anlatması zorKim çıkıp gelse senden, o geleni seviyorum.Bu dörtlükteki altı çizili zamirlerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Hoşa gitmeyen iki şeyden sakının! Sahabeler de, Hoşa gitmeyen iki şey nedir? diye sorunca, Peygamberimiz, İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir. cevabını vermiştir.Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir? Varlıklar alemine ilişkin aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 28,183 ondalık kesrinden büyük olan en küçük doğal sayı kaçtır ? Dürüst biri aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimize karşı bir sorumluluktur? Işık kirliliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? Türkiyede sanayinin en fazla geliştiği şehrimiz İstanbuldur.Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün İstanbulda gelişmesinin sebeplerinden biri değildir? Kırmızı sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I. Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII. Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Fermantasyon yöntemi ile sadece - - - - elde edilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Ticaretin altın kuralı bellidir ( ) Peşin alış- veriş yapacaksın ( ) Bunu sakın ama sakın unutma evladım ( )Bu parçada parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Hava bombardımanının savaşların gidişatını de- ğiştirmesi gibi antibiyotikler de bakterilerle müca- delenin bir numaralı silahı olmuş; verem, zatürre ve diğer hastalıkların önünü kesmişti. Ama bütün vücuda yayılan antibiyotik, aynen bütün şehri bombalamak gibi - - - -Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmalarıIII-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar IV-Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılmasıYukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan davranışlardır? Büyük (Pasifik) Okyanusta gerçekleşen tsunami aşağıdaki ülkelerden hangisinde tahribata neden olur? Kopya çekmesi muhtemel olan ve yan yana oturan iki öğrencinin sadece yerlerini değiştiren bir öğretmen, aşağıdaki sınıf yönetimi modellerinden hangisini uygulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir şifredir? Yarışmayı kazanan biri için aşağıdakilerden hangisini kullanabilriz? I. Kendini II. duyar III. insanlaraIV. ihtiyaç V. Koruyacak VI. barış Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? • Zamanı hicri takvime göre belirlenir.• Senede bir ay yerine getirilmesi gerekir.• Sabrı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir.• Dakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden hangisi diğerlerine göre daha sonra kullanılmaya başlanmıştır? Örgütsel verimlilik sadece personelin çalışmasıyla değil yönetimin geliştirilmesiyle de sağlanabilir. Bu nedenle yönetimi bir süreç olarak kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organeller sayıca farklılık gösterebilir.Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükrük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazladır? I. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker.II.Bir mıknatıs kırıldığında tüm özelliklerini kaybeder.III. Mıknatıs sadece demirden yapılan maddeleri çeker.Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde telaş ile eve gelip durumu Hz. Haticeye anlatmış ve Hz. Hatice ona; Üzülme, sen fakiri doyurur ve akrabaya yardım edersin. Allah, seni utandırmaz! demişti.Bu olayda Hz. Hatice, Peygamberimizin hangi yönüne değinmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir