S:1

İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

İnsanda endokrin bezler tarafından üretilen hormonlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Görevi biten hormonlar tekrar kullanılmak üzere depo edilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
(-3) – (-13) – (+10) işlemininsonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi algoritma kullanmamızın nedenlerinden değildir? "Güzelliklerimiz görmeye değer." cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelir? İki deste papatyanın yarısının 7 fazlası kaç papatya eder? Zırh ustası olarak bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen türlerden bir grup oluşturulduğunda hangisi grup dışında kalır? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi ülkesinden biri olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi alkol veya sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan durumlardan birisi değildir? Atmosfer aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir? Çarşamba günü haftanın kaçıncı günüdür? O´nun açık mavi gözleri her yerde çocukları arardı. Çağdaş ve mutlu Türkiye´yi çocuklarda görür ve çocuklarda bulurdu. Tüm yurt gezilerinde çocuklara sevgi ile yaklaşır, onlarla uzun uzun konuşurdu. Yukarıdaki paragrafta Atatürkün hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sonuçlarından biri değildir? Elazığ – Malatya arası 105 kmdir. Yolun 5/7' ini giden bir otomobilin daha gideceği kaç km yolu vardır? Çevremizdeki insanların giyimlerinin, evlerinin, arabalarının farklı olması ile ilgili hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır? Eser mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşur. Küntogdı, Aytoldı, Ögdülmiş ve Odgurmış adlı bu karakterler sembolik bir anlam taşıyarak adaleti, saadeti, aklı ve akıbeti temsil ederler. Bu yönüyle de edebiyatımızın ilk alegorik eseri olma özelliğini taşır. Eserin dilinde Arapça ve Farsça etkisi fazla yoktur. Nazım birimi beyit, ölçüsü aruzdur. Bilinen üç nüshası, bugün Fergana, Viyana ve Mısırda bulunmaktadır.Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Mevsime özgü yiyeceklerin tüketilmesinin vücudumuza sağladığı yarar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hastalık yapan (parazit) mantarların sebep olduğu hastalıklardan değildir? Trafik kazaları için hangisi söylenemez ? Ben çok küçükken babam öldüğü için, annem tarlalarımızda işçilerimizle beraber çalışırdı. O, evden çıkınca ben de harmana koşar, sabahtan akşama kadar arkadaşlarımla oynardım. Çok yaramaz olduğumu, yüksek kestane ağaçlarının tepelerinde serçeler gibi daldan dala atladığımı hatırlıyorum. Annem akşamüzerleri eve yorgun dönerdi. Beni, kapının önündeki kuyunun başında, çektiği buz gibi su ile yıkarken avazım çıktığı kadar bağırırdım. Köyümüzün çobanı ineğimizi yolun başında bırakırken bize seslenirdi. Bu, sarı bir inekti. Yüzümü, yüzüne sürerdim, başını yana çevirerek tatlı bir sesle böğürürdüm. Annem, "Sarı Kız" diye konuşarak onu ahıra götürürdü.Lamia BALLI "Avazı çıktığı kadar bağırmak" sözlerini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919da Havza genelgesi ile işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmesini, silahların bırakılmamasını istemiştir. Bu genelge ile Mustafa kemal aşağıdakilerden hangisine ters düşmemiştir? Vekâlet sözleşmesinin konusu, aşağıdakilerden hangisidir? Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır? I. Erzurum KongresiII. Amasya GenelgesiIII. TBMMnin açılmasıIV. Atatürkün Samsuna gelmesiV. Sivas KongresiYukarıda verilenlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Seni gezdim karış karış.Ak ceylan gördüm dağında,Seyrettim deli gönlümüKızıl-yeşil ırmağındaBağlıyım candan sana benİçimde bin renktesin sen.Ciğerimi tazeleyenBir hava var toprağındaŞiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bitkilerden hangisi çiçekli bitkilere örnek olarak verilebilir? Allah birdir ve tekdir. Birden çok yaratıcının olabileceğiniaklımız da kabul etmez. Eğer böyle bir şey olsaydıevrende düzen ve devamlılık olmazdı. Örneğin yerinve göğün iki yaratıcısı olsaydı her ikisinin değişik arzuve istekleri olurdu. Birisinin ‘evet dediğine diğeri ‘hayırdiyebilirdi.Bu paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisi ile devamederse anlam bütünlüğü tam olarak sağlanır? Yüce Allaha ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir. Bilgi: Hayat döngüsü bütün canlılar için gerçekleşen ortak bir süreçtir. Bu süreç belirli olayların birbirini izlemesiyle gerçekleşir.Buna göre bu sürecin doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Elbiselerin, ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. Yukarıda anlatılan namazın şartlarından hangisidir? 7,3,0,6 , 9 rakamlarını bir kez kullanarak oluşturulan beş basamaklı en büyük doğal sayı nedir? Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 394 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayıp 200 eksiltirsek, hangi sayıyı elde ederiz? Babillerin anayasa hazırlayan ünlü hükümdarları kimdir? Tarih bilmine göre Tarih ne ile başlar? Aşağıdaki maddelerin hangileri iletkendir?I- BakırII- KauçukIII- Porselen Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir