Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
I. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır.
II. Edebiyat tarihi, bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir.
III. Uygarlık tarihi ulusların meydana getirdiği kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.
IV. Uygarlığın gelişimi ile edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır.
V. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
I. Edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının işlediği yolu ve geçirdiği dönemleri anlatan bir bilim dalıdır.II. Edebiyat tarihi, bir milletin genel yapısını gösteren uygarlık tarihi çerçevesi içinde incelenmelidir.III. Uygarlık tarihi ulusların meydana getirdiği kültür ve medeniyet ürünlerini inceler.IV. Uygarlığın gelişimi ile edebiyatın gelişimi arasında doğru orantı vardır.V. Medeniyet tarihi, edebiyat tarihinin en önemli bölümüdür.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? sorunun cevabı "V." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Makedonya’nın merkezi olan Üsküp’te doğmuşum. 24 Aralık 1908’de... Üsküp, o sıralarda Osmanlı Devleti’nin bir vilayetiymiş. Selanik ve Manastır’la birlikte Rumeli’nin en büyük idare ve kültür merkezlerinden biriymiş. O sıralar şehrin dörtte üçü Türklerden oluşuyormuş. Ben üç yaşındayken veremden ölen babam Nebi Efendi’yi hiç hatırlamam. Babam, rüştiye ve idadi öğreniminden sonra kendi kendine Fransızca öğrendiği için pasaport memurluğuna atanmış. Edebiyata çok meraklı olduğunu, çok okuduğunu anlatırdı annem.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Katı, sıvı ve gaz maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlış­tır? “ güzel ile çirkin “ arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yoktur? Babillilerin dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen eseri hangisidir? Onlar basamağı 3 birler basamağı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’nın en içteki katmanı hangisidir?  Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? I- Mondros Ateşkes AnlaşmasıII- İzmir’in işgal edilmesiIII-Azınlıkların faaliyetleriYukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Moskova Anlaşması için söylenemez?