Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Gazların kinetik teorisi için;
I. Gaz molekülleri sürekli olarak gelişigüzel hareketederler.
II. Farklı gazların aynı sıcaklıktaki moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri farklıdır.
III. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Gazların kinetik teorisi için;I. Gaz molekülleri sürekli olarak gelişigüzel hareketederler.II. Farklı gazların aynı sıcaklıktaki moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri farklıdır.III. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, iş yerinde verimli çalışma yapılabilmesi için çalışanların moral gücü ve ücretlerinin yükseltilmesi gibi konular psikolojinin aşağıda verilen hangi iş alanındaki uygulamalarına örnek olabilir? What is ‘scientist’ ………..Turkish? K, L, M ve N yüklü cisimlerinden K, L’yi itiyor, M’yi çekiyor; M de N’yi itiyor.Buna göre cisimlerin yük cinsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bilgisayarın elle tutulabilen ve gözle görülebilen tüm fiziksel parçalarına  ne ad verilir? Tarihte bilinen ilk Türk devletinin en önemli hükümdarıdır. Dünya tarihinde onluk askeri sistemi bulan büyük komutandır.Yukarıda anlatılan Türk hakanı kimdir? Arızalı olan bir musluktan günde 8 litre su damlamaktadır. Okulumuzda 4 adet musluk bozuktur. 5 günde okulumuzda kaç litre su damlayarak boşa akmıştır? Kulüp çalışmalarını yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Yaratılan ilk insan, insanlığın atası ve ilk peygamber kimdir? Bir sınıfta 10 sıra vardır. Sıralardan 6 tanesine ikişer, kalanına üçer kişi oturmaktadır. Sınıf mevcudu kaçtır? Aşağıdaki İslam devletlerinden hangisi İspanya’da kurulmuştur? Türk-Yunan savaşı nedeniyle yazdığı “Cenge Giderken” adlı şiiriyle tanındı. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı.Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?