S:1

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden değildir?

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden değildir? sorunun cevabı "Mayoz bölünme ile gamet oluşturma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İlk Müslümanlar, "Ensar" ve "Muhacir" adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır? Osmanlı Devletinde ekber ve erşed sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir? Her akşam 22:30 ‘da yatan Hakan, kahvaltısını da yaparak zamanında okula gidebilmek için sabah 07:10 kalkmaktadır. Hakan günlük kaç saat uyumaktadır? Yüce Rabbimiz Bakara sûresinin 45. ayetinde ........ ve namaz ile Allahtan yardım isteyin... buyurmaktadır. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi çevre temizliği ile ilgilidir? • Yönetme yetkisi halkın tümüne aittir.• Belli dönemlerde yapılan seçimlerle halk temsilcilerini belirler.• Seçimlerde oylama gizli, oyların sayımı ise açık yapılır.Bu özellikler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? Yöneticilerinizin en hayırlısı sizi seven ve sizin tarafınızdan da sevilen, size dua eden sizin de kendisine dua ettiğiniz kimsedir. En kötüsü ise halkını aşağılayıp sevmeyen ve halkı tarafından sevilmeyen, halkına lanet eden ve halkı tarafından lanetlenen kimsedir. Bu hadisten yöneticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin turistik önem taşıyan doğal unsurlarından biridir? Allahın en güzel isimlerine ne ad verilir? Öğrencilerimden biri geçenlerde bana yeni yazdığı kitabını göndermiş, Yazdıklarımı yorumlar mısınız? diye soruyor. Yazar(!) öğrencim, kitabında bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama ne anlattığını anlamak, kumsalda kaybolmuş anahtarımı aramak gibi zor geldi bana. Onun, çuvallar dolusu sayfalarda anlattığı şeyi üç beş cümleyle söylemek mümkün. Bunu niçin sanatmış gibi göstermiş, anlayamadım.Bu parçada sözü edilen yazarın anlatımında eksik olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Bir teknolojik ürün olan ütü ne işe yarar? Aşağıdaki haberlerden hangisi tüketimin üretimi etkilemesine örnek oluşturur? Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? Aydınlatma ile ilgili hangisi yanlıştır? Whenever I need help for my homework, Emin always helps me. He is my buddy because he is - - - - . Bir musluk 1 saatte 76 litre su akıtıyor.Aynı türden 4 musluk 9 saatte kaç litre su akıtır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir? Peygamberimizin gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarıyla ilgili hangisi söylenemez? Yaser 7, ablası Yasemin 17 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Türklerin ekonomik faaliyetlerinden hangisi daha çok bozkır kültürünün sonucu ortaya çıkmıştır? Elif saat 08.00de evden çıkıyor. Yarım saat sonra okula varıyor. Okulda altı buçuk saat kaldıktan sonra okuldan çıkıyor.Buna göre Elif okuldan saat kaçta çıkmıştır? • Menekşe•Kara yosunu•PapatyaVerilen bitkilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Sulama yöntemleri ile ilgili bilimsel bir araştırmaya başlayan Ahmet, verileri toplamış ardından da problemi belirlemiştir. Problemin geçici çözümünü belirledikten sonra değerlendirmesini yapmış ve araştırma sonucunuyazmıştır.Ahmet, araştırmanın neresinde bilimsel araştırma basamaklarına uygun davranmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü sebep - sonuç anlamı katmamıştır? Alevilikte, ölen kişi için daha çok Hakka yürüdü. ifadesi kullanılır. Hakka yürüyen kişinin tanıdıkları, akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir. Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının toplumda hakettiği yeri alması için Atatürk'ün hukuki alanda yaptığı düzenlemelerden biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? o Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.o 484 dizeden oluşur.o Öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi farz olan oruca örnektir?cu Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmeksözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Adam, örsün üzerindeki demiri döverken kendisini iyice yorgun hissediyordu( ) Dinlenmek istiyordu ama bu imkânsızdı( ) İşini yetiştirmesi gerektiğini biliyor( ) elindeki çekici demirin üstüne ustaca vuruyordu( )Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? (I) Biyografiler, topluma hizmet etmiş ünlü kişilerin hayatlarının gelecek nesillere örnek olması amacıyla yazılan eserlerdir. (II) Türk edebiyatında biyografi türündeki eserlerin ilk örneklerine divan edebiyatında tezkire adı verilen kitaplarda rastlanmaktadır. (III) Batılı anlamda biyografi türü Türk edebiyatına 19. yüzyılda girmiştir. (IV) Dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini Plutarkhos vermiştir. (V) Türk edebiyatında ise Şevket Süreyya Aydemirin Tek adam,İkinci Adam M.Fuat Köprülünün Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserleri bu türe örnek oluşturmaktadır. Biyografi türünün tanıtıldığı bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Biyoçeşitliliği tehdit eden aşağıdaki faktörlerden hangisi insan kaynaklıdır? Aşağıdakilerden hangisi yavaşlama hareketidir? Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir.Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? Fatma teyze 3 kilo muza 12 lira ödemiştir. Acaba 8 kilo muz alsaydı kaç lira ödeyecekti? Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirmektedir? ‘Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır Mustafa Kemalin bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir