S:1

En eski edebî türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı anlatmalarıdır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebî metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu metinlerde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri; adlandırma, nitelendirme ve takdim başlıkları altında incelemek mümkündür.
Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır?

En eski edebî türlerden birisi olarak kabul edilen destanlar, tahkiye esasına dayalı halk edebiyatı anlatmalarıdır. Tahkiye esasına dayalı diğer edebî metinlerde olduğu gibi, kahramanın takdimi, destan metinlerinde de belirli anlatım yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu metinlerde kahramanın takdimi sürecinde kullanılan çeşitli yöntemleri; adlandırma, nitelendirme ve takdim başlıkları altında incelemek mümkündür.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? sorunun cevabı "Göndergesel işlev" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetkisiyle yönettiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğrenci boyutları 48 cm ve 60 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu hiç parça artmayacak şekilde kenar uzunlukları tam sayı olan eş karelere bölecektir.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan küpün tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Delikanlılar oyunlarına dalmışlardı. Bir ihtiyarın başına toplanmış çocuklar bir şey dinliyorlardı. Akşam olmak üzereydi. Birden çocuğun biri ağlamaya başladı. Susmak bilmiyordu.Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin aşağıdaki unsurlarından hangisidir? Havalimanı - uçakYukarıdaki eşleşmeye göre liman kelimesi hangi taşıt ile eşleşir? Müşrikler döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Dereceye giren ilk yedi şiir Kâbe’nin duvarına asılırdı. Kabe’nin duvarına asılan bu şiirlere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin sorularından değildir? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün kaliteli olduğunu gösterir? İstanbul’un fethiyle Anadolu ve Rumeli toprakları arasında geçiş kolaylaştı. Marmara ve Karadeniz’den geçen ticaret yolları denetim altına alındı. İstanbul devletinyeni merkezi oldu.Verilen bilgilere bakılarak Osmanlı Devleti’yle ilgili hangisine ulaşılamaz? “İlk“ kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı nedir?  Bilindiği gibi ülkemizin büyük bir bölümünde kurak ve yarı kurak iklim egemendir. Tarımsal üretimimiz ise önemli ölçüde hava koşullarına bağlıdır. Örneğin 1973 yılında kuraklık nedeniyle yalnız tahıl ürünlerindeki kayıp yaklaşık 2,5 milyon ton civarında olmuştur. Bu durumda sulama, olağan yağışlarla karşılanamayan su gereksinimini sağlamada, bitkisel üretimin artırılmasında önemli bir etken olmaktadır.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Ahlakın en temel ilkesi ; sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasınayapma.      Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümleyle doğrudan ilgilidir?                       “Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü         Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü”Mısralarının uyakları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir.   İnsanın en önemli ve en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 0,45 ile 0,452  devirli ondalık kesirleri arasında yer alır? Kuran-ı Kerim’in ilk ayetleri aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde indirilmiştir?  Oruç, …...... ve …….. arası yemekten, içmekten ve bazı isteklerden sakınmak demektir.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangi iki kavram gelmelidir? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? Zonal toprakların özelliklerinin belirlenmesindeki en önemli faktör iklimdir.Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda bulunduğu bölgenin iklim özelliklerinin etkisi daha azdır? Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir? Sıffin Savaşı´nın, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? “İki kilo bundan, bir kilo şundan aldım.” Cümlesinde kaç tane işaret adılı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Kültürel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal “Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır? Hangi kelime sonuna mastar eki eklenerek fiil olamaz? Uluslararası Öğretmenler Günü ne zaman kutlanır? Elektrik devrelerindeki tellerin aşırı ısınmasıyla oluşabilecek tehlikelere karşı önlem olarak - - - - adı verilen araçlardan faydalanılır.Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Namazın aşağıdaki şartlarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tüm ünlüler incedir? 37 500 sayısının % 0,01’i kaçtır?  Hangisinin sonucu doğrudur? Bir cisme yeterli kuvvet etki ettiğinde aşağıdakilerden hangisi gözlenemez? 2004 yılında yaşanan kuş gribi vakasına bağlı olarak kümes hayvanlarına olan talebin azalması sonucunda üretici firmalar bu durumdan olumsuz etkilenmişlerdir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? 10' dan başlayarak ileriye doğru beşer ritmik sayma yaparken 6. söylediğimiz sayı kaç olur? Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye …………………. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? - - - - Onu konuşma eyleminden ayıran şeylerden biri de budur. Yazdığınızda hem geriye hem de ileriye doğru iz bırakırsınız. Halbuki konuştuğunuzda sadece yaşadığınız an’a iz bırakırsınız. “Söz uçar, yazı kalır.” denmesinin nedeni de budur.Düşüncenin akışına göre bu metnin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ŞEVKİ: Hangi taş katıysa başını ona vur.AYNUR: Hangi akla hizmet ediyorsun,anlayamadım.EBRU: Hangi dağda kurt öldü de bunu göndermiş.MİTHAT: Hangi peygambere kulluk edeceğimizi bilemedik.    “Kimin sözünü yerine getireceğini bilemeyerek şaşkınlık içinde kalmak” anlamını veren deyim, hangisine ait cümlede yer almaktadır? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir