S:1

Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,
bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir.
Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder?

Kemal Bey, peşin fiyatı 1200 TL olan televizyonu kredi kartı ile almıştır. Mağaza kredi kartına 30 gün sonra ödeme yapılması durumunda fiyatın aynı kalacağını,bundan sonraki her gün için aylık %2 vade farkı ekleneceğini belirtmiştir. Kemal Bey ödemeyi 45 gün sonra yaparsa kaç lira vade farkı öder? sorunun cevabı "10" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Halukun sevdiği çizgi film 16.55te başlayıp 17.32de bitiyor. Haluk kaç dakika çizgi film izlemiştir? Kuranı Kerimde geçen geçmişte yaşamış kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında anlatılan öykülere kıssa denir.Yukarda tanımı verilen Kurandaki kıssaların gerçek amacı nedir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? 4525+5474= işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Aşağıdakilerden hangisi edebîeser için söylenemez? Öğretmen ödevimi kontrol etti ............bana yıldız verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dil kusurlu olursa sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce, iyi anlatılmazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.Bu parçada dilin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir? I. Derişim farkı arttıkça artar.II. Çok yoğun ortamın az yoğun ortama yapmış olduğu emme kuvvetinin sonucudur.III. Bitkilerin topraktan su emmesine sebep olur.Yukarıdaki yargılar dikkate alındığında aşağıdaki terimlerin hangisi açıklanmaya çalışılmıştır? I usually eat salad and fruit - - - - . Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı sözcük bulunmaktadır? Dalız, salyangoz ve yarım daire kanallarının bulunduğu kulağın kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Kurân-ı Kerim, mesajlarında dil, ırk, coğrafya ve zaman ayrımı yapmaksızın tüm insanlara doğru yolu göstermektedir. Bazı ayetlerde Ey kullarım, Ey insanlar gibi hitap şekillerinin bulunması bu durumun açık bir örneğidir. Kurân-ı Kerimin bu özelliği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Atatürk'ün annesinin adı nedir? 1-Yazlar serin, kışlar ılıktır.2-En fazla yağış sonbaharda görülür.3-Dört mevsim yağışlıdır.4-Bitki örtüsü ormandır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Hz. Muhammedin (sav.) Hılful-Fudula (Erdemliler Topluluğu) katılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.Cümlesindeki mışıl mışıl ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? Hangisi babadan akrabamız değildir? "Babamı çok seviyorum." cümlesi kaç sözcükten oluşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardım Kurumlarından biri değildir? TBMMnin uluslararası alandaki ilk siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Kişi, kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe olgun mümin olamaz.Bu hadiste, ibadetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Benim arabam çok güzel.cümlesinde kaç numaralı sözcük gereksizdir? Aşağıdaki rakamlardan hangisi 153 289 sayısının binler bölüğünde yoktur? Tüm toplulukları etkileyen siyasi, askeri ve kültürel sonuçları doğuran olaylara evrensel olay denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha sınırlı kalmıştır? Urartuların oda biçimli yaptıkları mezarlara, ölülerini gündelik eşyalarıyla gömmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Lale Devrinde;• Resim minyatür sanatı gelişti• Avrupa tarzında eserler verilmeye başlandı• Doğu, Batı eserleri tercüme edildiyapılan bu yenilikler hangi alanda yapılmıştır? Yeliz, yolun karşısına geçerken..................... kaza yapıyordu."Cümlesini hangi sözcüklerle taamamlarsak "Niçin?" sorusuna cevap almış oluruz? Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Yukarıda tanımlanan hak aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında sadece deneme ve eleştiri türünde eser veren yazarlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen iklimlerden biri değildir? Ülkemiz denizlerinde denizcilik faaliyetlerinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? Hangisi sıra bildirmektedir? Emeviler, mimari süslemede, aşağıdaki kültürlerin hangisinden etkilenmişlerdir? Birer ileri doğru sayarken 19dan önce söylediğimiz sayı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir