Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İşaret Zamiri vardır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde İşaret Zamiri vardır ? sorunun cevabı "O, bütün servetini şehit ailelerine verdi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

2 perdelik bir tiyatro oyununda her perde 55 dk sürmekte ve perdeler arası 10dk mola verilmektedir.  Saat 20:15 de başlayan oyun saat kaçda biter? Babası bir Osmanlı paşası olan romanın kahramanı Bihruz Bey iyi bir eğitim alamamış, sürekli ilgi ve destek verilerek büyütülmüştür. Babası vefat edince büyük bir servetin sahibi olmuştur. Bihruz Bey bu servete güvenerek savurgan bir hayat yaşayan ve yarım bir Fransızcayla kendini Batılılaşmış zanneden züppe bir tiptir. Uzun süre Çamlıca tepesinde görüp âşık olduğu ama bir daha göremediği kadını arar; arkadaşı, Periveş adlı bu kadının öldüğünü söyleyince onun mezarını arar. Bir gezinti sırasında ona çok benzeyen hilebaz bir kadın Periveş’in kendisi olduğunu söyleyerek Bihruz Bey’i aldatır. Bihruz Bey sevdiği ve yücelttiği kişinin bir sokak kadını olduğunu anlayınca yine bir hayal kırıklığı yaşar.Bu parçada tanıtılan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? 607 123 doğal sayısının, binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? “ Ağır” sözcüğünün zıt (karşıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatımızda ilk resmî gazete - - - -, ilk yarı resmî gazete ise - - - - kabul edilir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Misakımillî’de, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler bölünmez ve ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmiştir.Bu karar Misakımillî’de aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşı­laştırma yapılmıştır? Akın 9 yaşındadır. Ablası Akın' dan 6 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Yarasa ile tavuk arasında,I. Yumurta ile çoğalmasıII. Yavru bakımı görülmesiIII. Vücutlarının tüylerle kaplı olması özelliklerinden hangileri ortaktır?  Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?