S:1

Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır?

Aşağıdaki seçeneklerde verilen açıklamalardan hangisi ayraç içindeki terimle uyuşmamaktadır? sorunun cevabı "Bir haberin yanlışlığını ortaya koymak için o haberin muhataplarının gazeteye gönderdikleri yalanlama metni (asparagas)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi erozyonla ilgili doğru bilgi vermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ucuz sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır? Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel besindir? Bir insan kendisine ve çevresine ancak bir mesleğe sahip olmakla faydalı olabilir. Bir ayakkabı tamircisi, ayakkabı tamir ederek sadece kendi ekmeğini kazanmakla kalmaz, müşterisine de bir fayda sağlar. Ayakkabı tamircisi bir iş karşılığı para almıştır. Müşteri de verdiği para karşılığı ayakkabısını tamir ettirmiştir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? "Pazartesi günü hep beraber sinemaya gideceğiz." cümlesinde fiil hangi eylemi belirtmektedir? Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Fatmaların bahçesinde 8 tane elma, 8 tane armut, 5 tane de kiraz ağacı var. Fatmaların bahçesinde kaç tane ağaç vardır? '' Dil'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Merve: ............................................................?Kenan: It is cold and rainy. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin özelliklerindenden biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisini özelliklerini koklayarak diğerlerinden ayırt ederiz? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir koninin açınımındaki geometrik şekillerdir? II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in Kuran-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamasına örnek olarak gösterilemez? What is ‘scientist ...........Turkish? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.( ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.( ) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.( ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.( ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.( ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Dal sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? İnsanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları yere ne denir? Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik bir sözcüktür? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.( ) Kalp, solukalıpv ermede görevli organlarımızdan biridir. ( ) Dünyanın şekli küreye benzer.( ) Anahtar açık iken devre çalışır.( ) Göğüs kafesi, beyni korur.( ) Poşet ve plastik tabak doğal madde değildir. Aşağıdakilerden hangisi İslamın temel ibadetlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yumurtlayarak çoğalmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifadeye yer verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yaya­ların yaya kaldırımında yürür­ken yapması gereken davranış­lardandır? KİMİN İÇİ YANIYOR?Bir bayram günü Nasrettin Hoca komşusuna ziyarete gidince komşusu her misafire olduğu gibi Hocaya da bal ikram ediyor. Bir tepsi içinde gelen koca bir petek baldan her gelen misafir, bir iki kaşık alır, çekilirmiş. Komşusu bakar ki Hoca kaşığı daldırdıkça daldırıyor. Peteğin yarısına gelmiş daha duracağa da benzemiyor. Dayanamayıp:—Aman Hoca fazla yeme, yoksa için yanar, deyince Hoca cevabı yapıştırır:—Kimin içinin yandığını Allah bilir.Yukarıdaki yazı halk kültürünün hangi kaynağına girer? Hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan olan bilgisayar, yaydığı radyasyon ve ışınlarla sağlığımıza da zarar vermektedir. Yukarıdaki bilgide teknolojik ürünlerin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Eve dönerlerken gözleri bostanın kenarındaki incir ağacına takıldı. İncirler iyice olgunlaşmış, kabukları çatlamıştı. Ömer, hızla ağacın üst dallarına tırmanmaya başladı. Bir sincap gibi dallar arasında sıçrayarak en tepeye çıkmıştı bile. Orhan ise Ömerden daha ağır olduğu için ince dallara çıkamıyordu.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanıl- mıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? 943 187 sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarih ile edebiyatın ortak bir ürünü olarak ortaya çıkan tarihî romanlar, üstlendiği toplum mühendisliği misyonuyla tarihî bilgileri, belgelere boğulmuş kasvetli bir anlatımdan kurtararak okura sunma gayretinin ve geçmişi edebî açıdan yeniden inşa etme çabasının bir ürünüdür. Tarihî olayların insan açısından sonuçları üzerinde yoğunlaşan bu ürünler, okuru hayalî olarak geçmiş zaman yolculuğuna çıkarır ve tasavvur edemediği mekânlarda yaşanmış bazı gerçeklerle buluşturur. Pek çoğu savaş merkezli olan bu tarihî romanlar, tarih derslerinde tamamlayıcı bir unsur olarak kullanılabilecek kadar da önem arz etmektedir. Ne var ki, ülkemizde çocuklar için yazılmış tarihî roman çok azdır. Çocukların ve gençlerin kendi yaş seviyelerine hitap edebilecek, dil ve anlatım bakımından kolay anlaşılabilecek nitelikte kendi tarihlerinde mevcut olayları aktaran bu tür eserlerin sayıca arttırılması ve bu boşluğun doldurulması gerekir.Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Geçmiş kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi il idare kurulu üyelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Şiiliğin savunduğu ilkelerden değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yüksel 39 yaşında, Hasret ise Yüksel' den 7 yaş büyüktür. İkisinin yaşının toplamı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir