S:1

Beni .............dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.
Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir?

Beni .............dinlerseniz konuyu çok iyi öğrenirsiniz.Yukarıdaki cümlenin anlamına göre noktalı yere aşağıdakilerden hangi söz grubu gelmelidir? sorunun cevabı "can kulağıyla" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal göstergeye örnekdeğildir? Karlofça Antlaşmasın'nın garantör devleti hangi devlet olmuştur? Dert sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir ? Bazıları, şiirle anlatamadıkları şeyi, düz yazıyla anlatabileceklerini sanır. Bense tam aksine, düz yazı ile anlatılamayan şeyleri şiirle anlatılabileceğine inanırım. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa başlık olabilir? Türkiyenin 2008 yılındaki nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölüğünde 517 ve milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre, 2008 yılında Türkiyenin nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? Annem ve babam yarın akşam Ankaradan Malatyaya gelecekler. Yukarıdaki cümlede kaç tane kelime(sözcük) vardır? MERDİVENAğır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden,Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak,Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta.Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...Eğilmiş arza, kanar muttasıl kanar güller;Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?Bu bir lisân-ı hafidir ki ruha dolmakta,Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır Bu beyitteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi -10 ile -1 arasında değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Peygamberimizin (s.a.v.) "İlim öğreniniz, ilim öğrendiğiniz kişiye karşı saygılı olunuz." sözü, aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir? Ankaradan saat 10:15 te yola çıkan ve saat 16:00da İstanbula varan bir otobüsün yolculuğu ne kadar sürmüştür? Aşağıda verilen faaliyetlerin hangi- sinde ATP üretimi gerçekleştiğin-den ekzergonik bir tepkimedir? Ses dalgalarının bir engele çarpıp yön değiştirmesine yansıma denir.Buna göre,1.Gözleri görmeyen yarasaların engellere çarpmadan uçabilmesi2.Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan bir süre sonra duyulması3.Gemilerdeki sonar cihazlarıyla deniz derinliklerinin ölçülmesiolaylardan hangileri sesin yansıması ile ilgilidir? Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Konferansı sonunda hazırlanarak 1 Ağustos 1975te imzalanan Sonuç Belgesi aşağıdakilerden hangisidir? Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? Hangisi örgün eğitim değildir? Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? Genellikle güncel konuların çeşitli yönlerden incelenip yorumlandığı gazete ve dergilerde sıkça rastlanan kısa düz yazılara ne ad verilir? Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? (I) Evden çıkınca Arif Ustanın lokantasına uğradım. (II) Ona, iki gün önce çektiği ziyafet için teşekkür edecektim. (III) Her zamanki konukseverliğiyle beni bırakmayıp bana şahane bir masa hazırladı. (IV) Yemek yerken güzel sohbetiyle de bana eşlik etti. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır? Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Işık kaynağı cisimden uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu ................................ Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Sadece Allahta bulunan sıfatlara ne denir? Tekâlif-i Milliye Emirleri hangi savaş öncesinde çıkarılmıştır? Asagidaki iklim tiplerinden hangisinde buharlasma ve nem digerlerine göre azdir? Nötr iletken bir küre elektriklendiğinde kürenin,I. Negatif yük sayısıII. Pozitif yük sayısıIII. Nötron sayısıdeğerlerinden hangileri değişir? Aşağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekâttan sonraki rekâtlarda kısa sure okunmaz? Ben bundan sonra yalnız müzikten bir şeyler ümit edebilirim. Hayatımı onun etrafında oluşturmaktan başka hiçbir çarem yoktur.Bunu on yıldır düşünüyorum. Gecikmesi hiçbir şey ifade etmez. Ben ancak müzik ile şiir dünyamı kurabilir, yani kendime bir iç dünya hazırlayabilirim!Bu paragrafa göre, yazarın altı çizili düşünceye varmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter.Hadisin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin merhametli oluşunu gösteren davranışları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi, işletmeler faaliyetlerini sürdürürken çevrenin korunmasına yönelik alınması gerekli tedbirlerde bir eksiklik olduğunu göstermektedir? Toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmiş ortak düşünceye ne denir? Fransa, Ankara Antlaşmasını imzalayarak TBMMyi resmen tanımıştır. Bunun sonucu olarak Güney Cephesi kapanmış, bu bölgedeki kaynaklar Batı Cephesine kaydırılmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? *Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.*Çevresinde halkaları vardır ve en büyük uydusu titandır.*Güneşe en uzak gezegendir. Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? I. Sanatçılar, şiirin son beytinde ya da bendinde mahlas adı verilen takma isimler kullanmışlardır. II. Anlatımdan çok konu önemlidir, nasıl söylendiği de-ğil ne anlatıldığı önemsenmiştir. III. Bireyselliğin ön planda olduğu bir edebiyattır.IV. Aşk acısından duyulan mutluluk şiirlerin genel temalarındandır. V. Dil ağır ve ağdalıdır; Arapça ve Farsça sözcüklerin yoğun olarak kullanıldığı şiirlerin anlaşılması zordur.Divan edebiyatı ile ilgili inceleme yapan bir edebiyat tarihçisi numaralanmış özelliklerden hangisini dikkate almaz? 32 sayısının asal olmayan kaç tane çarpanı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir