Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi söyleşi türünün özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Bir düşünce açıklanıp okuyucuya bilgi verilir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Aşağıdakilerden hangisi birisinin herhangi bir olayda haklı olmasına rağmen olayları görenlerin tanıklık yapmaması nedeniyle haksız duruma düşmesinin insanda oluşturabileceği duygulardan birisi değildir?  Pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyreden Suna, hangi duyu organını kullanmıştır?  Romanın kahramanı 20 yaşlarında bir genç olan Ali Bey, zengin bir ailenin çocuğudur ve iyi bir öğrenim görmüştür. Ancak hayat tecrübesi azdır. Gösteriş yapmayı, para harcamayı seven Ali Bey, babası ölünce bunalıma düşer. Annesi onu teselli bulsun diye Çamlıca gezintilerine gönderir. Bu gezintilerin birinde Ali Bey Mahpeyker adında bir kadınla tanışır. Bu kötü ahlaklı bir kadındır. Ali Bey’in annesi oğlunun Mahpeyker ile arkadaşlık kurmasından rahatsızdır. Sonrasında romanda Ali Bey’in annesinin onu bu durumdan kurtarma çabalarını ve Mahpeyker’in buna karşılık vermesini anlatır. Roman Ali Bey’in ölümüyle trajik bir biçimde son bulur.Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? Bir taşın altı hangi hayvan için yaşam alanı olur? Okulda, sınıf ortamında aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?  • Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen  özelliklerdir.• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her  biridir.• Kromozomlarda, her  karakter  için ilgili genin kapladığı  bölgedir.Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “alaya alma” söz konusudur?  Aşağıdaki tümcelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” yazınız.(....) Çocukların ve haklarının korunmasında birinci sorumlu ailedir.(....) Bir arada yaşamanın kurallarıyla ilk olarak okulda karşılaşırız.(....) Yaşımız ilerledikçe görev ve sorumluluklarımız da çoğalır.(....) ​On dokuz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.(....) TBMM İstanbul’da açılmıştır. “ Ali bugün İzmir’e gitti.”Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?