S:1

Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Sanihaya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.
Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir?

Kapı açılır açılmaz gözlerinin önünde uzanan bu geniş mermer avlu, çevreyi yer yer tutan sütunlar üzerine konulmuş büyük teflon saksıları; iki dikey mermer üzerine kıvrılarak, dönerek çıkan bu hoş mahun merdiven, avlunun karşısını sınırlayan cam kapıların yeşil bir tablo gibi gösterdiği bahçe, bütün bu şanlı görünüş ve zenginlik görünümü Sanihaya şimdiye dek tasarlayamadığı bir şey göreceğini anlatıyordu.Bu parçada aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkileri görülmektedir? sorunun cevabı "Realizm" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Dinamometre ile ilgili verilen ifadelerden han- gisi yanlıştır? Bir kutudaki CDlerin 1/4i 39 tanedir. Bu kutudaki CDlerin tamamı kaç tanedir? Ay'ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukura ne denir? Aşağıdakilerden hangisi adın başına gelince sıfat olmaz? Bizi ilgilendiren konularda bir karar alınırken fikrimizi söylemek bizim.............................. .Yukarıdaki cümleyi tamamlayan kelime hangi seçenekte verilmiştir ? Cumhuriyet Döneminde Türkiyedeki yükseköğretimi incelemesi ve bir reform tasarısı hazırlaması için İsviçreden Prof. Dr. Albert Malche davet edilmişti. Albert Malche bir rapor hazırlayarak Atatürke sunmuştu. Malchenin hazırladığı raporu titizlikle inceleyen Atatürk düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: Bir milleti ancak ve ancak o milletin içinden çıkanlar yükseltebilir. ... Bir yabancı âlimin fikirlerinden, görüşlerinden ve tetkiklerinden istifade edeceğiz fakat asıl çareyi, asıl kararı kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.Atatürk bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? -te, -nek , -ye heceleri ile hangi sözcük oluşturulur? Aşağıdakilerden hangisi dünya edebiyatında durum hikâyeciliğinin kurucusu kabul edilir? İstanbul da kuruldu Adana ve çevresindeki düşman işgallerine karşı direniş hareketlerini teşkilatlandırmayı amaçlıyordu. Yukarıda hakkında bilgiler verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir. - Oyun ve oyuncak.... Bunlarla başım o kadar hoş değildi. Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım. Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti. metni hangi tür yazıdan alınmıştır? I- Allah cc. ile bağımızı kuvvetlendirir. II- Allaha cc. isteklerimizi bildiririz.III- İbadetin özüdür.Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır. I. Ziyaret tavafıII. Kudüm tavafıIII. Veda tavafıVerilen tavaf çeşitlerinden hangisini/hangilerini hacda yapmak farzdır? Hasta ziyaretinde aşağıdakilerden hangilerini yapmak doğru olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Nişasta ve glikojen molekülleri için;I. Çok sayıda glikoz molekülünden oluşmaII. Bitkiler tarafından sentezlenmeIII. Dehidrasyon sentezi ile oluşmaverilenlerden hangileri ortaktır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir