Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Joe : My son is - - - - about playing online games.Im worried about him.
Berke: Not only you. We have the same problem.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Joe : My son is - - - - about playing online games.Im worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. sorunun cevabı "crazy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Gazetelere dikkat ettiniz mi? Gerçek bir edebiyatsever olarak baktığınızda gazetelerde edebiyata dair bir şeyler görebiliyor musunuz artık? Gençlik dönemimi hatırlıyorum da âdeta Tanzimat Dönemi tefrika geleneğini yaşatan gazeteler vardı. Bölüm bölüm yayımlanan romanlar, hikâyeler hatırlıyorum. Merak ederdik, ertesi haftayı zor getirirdik. Hatta gazete satıcısına bir hafta önceden sipariş bırakırdık. Şimdi ise sönük birkaç kitap tanıtımı ve birkaç eleştirmenin yaptığı yorumlardan öte gazetelerde kültüre, edebiyata dair bir şey bulamıyorsunuz. Varsa yoksa siyaset, ekonomi, spor, kavga, şiddet, polemik… Sürekli bunları okuyan bir toplumdan entelektüel insanlar yetişmesini beklemek ham hayal sanırım.Böyle düşünen bir eleştirmenin asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? seviyor – okumayı – dergi – hasan1 2 3 4Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?  “-de” durum ekleri “-te, - ta” olabildiği halde, “-de, -da” bağlaçları hiçbir zaman “-te, -ta” biçiminde yazılamaz.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bunu uygun olmayan bir kullanım vardır? 6 litre yoğurt kaç tane yarım litrelik kaseyi doldurur? Hanefi Mezhebi’nin kurucusu İmam-ı Ȃzam Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Metrekaresi 12 liraya satılan kumaştan, bir kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklinde bir parça almak isteyen birisi kaç lira öder? Türkiye’nin turizm değeri ve bulundukları illere ilişkin aşağıda verilen eşleştirmeler­den hangisi yanlıştır?   Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir?  Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıttır? Mine, dışarıdaki havayi fişek sesini evden duymaktadır.Verilen duruma göre havayi fişek hangi ortamdan geçerek Mine’nin kulağına ulaşmaktadır?