S:1

IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı.
Buna göre:
I. Koçi Bey
II. Katip Çelebi
III. Humbaracı Ahmet Paşa
devlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir?

IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı. Buna göre:I. Koçi BeyII. Katip ÇelebiIII. Humbaracı Ahmet Paşadevlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir? sorunun cevabı "I ve II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kısa kenarının uzunluğu 20 m, uzun kenarının uzunluğu 40 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi kazak sözcüğünün bir özelliği olamaz? ‘ Arkadaşlık yapacağım kişinin ,..............olmasına ömen veririm. Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın temel amaçlarından biri değildir? Hi! ..................... ?I am from Turkey.Yukarıdaki diyalogda boş bırakılan yere ne gelmelidir? Aşağıdaki kelimeler sözlükteki sıralanışına göre dizildiğinde baştan ikinci kelime hangisi olur? "Yarın arkadaşlarla pikniğe giddeceğiz."cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yerine................................denirYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bak kurt gibi kalın yapılıII. Görmüş geçirmiş ağaçlaraIII. Küçük zerdali ağacımIV. Pişman olursun sonraNumaralanmış dizelerin hangisinde ünsüz yumuşaması bulunan sözcük vardır? Alis grandparents - - - - us yesterday and we drank something. Eşhedü ............ ilâhe illallah ve eşhedü ............ Muhammeden Abduhu ve ResûluhuYukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Talaş + kum karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Hangi kelime yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi saydam cisimdir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? I. Egzoz dumanıII. Fabrika bacalarıIII. Yere atılan çöplerYukarıdakilerden kaç tanesi çevre kirliliğine neden olur? Lidyalıların uygarlık tarihine yaptığı en önemli katkı ilk kez madenî parayı icat etmeleridir.Bu durum aşağıdaki alanlardan hangisinde önemli bir gelişme ve kolaylık sağlamıştır? • 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkan milletleri Osmanlı Devletine bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.• XIX. yüzyılda Balkan milletleri Osmanlıdan ayrılmak için iç karışıklık ve savaş çıkarmışlardır.Yukarıda verilen gelişmeler birlikte değerlendirildi- ğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istisnai durumlar hariç olmak üzere 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitiren bir öğretmenin memuriyete giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir? İnci, iki ekmek diliminden birini poşete koyup iyice ağzını kapattıktan sonra buzdolabına koydu.Diğerini ise biraz ıslatıp mutfak masasına bıraktı. Beş gün sonra ekmeklere baktı.Bu bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Pirinç taneleri + tuz karışımını hangi yöntem ile ayırabiliriz? Her mesleğin toplumda ayrı bir önemi vardır. Eğitim, güvenlik, sağlık ve temizlik gibi birçok alanda çeşitli meslek dalları vardır. Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi güvenlik ile ilgili değildir? Onar ritmik sayarken elliden sonra hangi sayı gelir? Bir sucu tanesi 30 L su dolu olan bidonlardan 13 tane satıyor. Buna göre sucu kaç litre su satmıştır? Aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisinin arasında zıtlık söz konusu değildir? Hangi cümlede karşıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili mesleklerden biri değildir? Bir ürünün piyasaya korsan olarak çıkarılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.ifadelerinden hangileri doğrudur? Türkiyemizin hangi iki kıtada toprakları bulunmaktadır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yan kelimesi Oraya vaktinde gidemezseniz hakkınız yanar. anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde faaliyet göste-ren millî kahramanlarımızdan biridir? "Kırmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? I. Donma noktasıII. Erime noktasıIII. Kaynama noktasıIV. KütleYukarıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir? Öyle bir yere gitmek istiyorum ki her mevsim yağış görülsün.Büşra Sıla, aşağıdaki bölgelerden hangisine giderse söylediği özellikleri görebilir? Bitkilerdeki ksilemle ilgili;I. Yapraktan köke su ve mineral taşır.II. Cansız hücrelerden oluşur.III. Taşıma sırasında enerji harcanmaz.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur? Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden değildir? I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olmasıII. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılmasıIII. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunmasıVerilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? Osmanlı Devleti hangi dönemde Avrupanın önemli merkezlerinde geçici elçilikler açmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir