S:1

XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? sorunun cevabı "Avrupa’dan askeri destek alındığının" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bu sıralar çok çalışıyorsun.Bu cümledeki fiilin olumsuz, soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Because it is dangerous.II. I would rather do extreme sports.III. I need some sports safety items for doing it.IV. One of them is base jumping.Cümleleri anlamlı bir bütün oluşturan sıralamayı işaretleyiniz? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. (Hadis-i Şerif)Bu hadiste Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz? Roma İmparatorluğunun parçalanmasıyla Avrupada feodalite (derebeylik) ortaya çıktı. diyen bir öğrenci, Kavimler Göçünün hangi alandaki sonucundan söz etmektedir? Farklılıklara saygılı olmayı gerektiren en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir? Diyafram kasının görevi nedir? Ana fikri Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. olan metnin başlığı hangisi olabilir? İki molekül glikozun etil alkol fermantasyonu ile solunumu sonucu üretilen ATP miktarı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi teslisin unsurlarından biri değildir? ‘Alemlere Rahmet olarak gönderilen kendisine Kuran-ı Kerim kitabı verilen son peygamber hangisidir? Abbasilerde devletin mali işlerine bakan divan aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet çıktığı iş gezisinde bir aydan 5 gün daha az kalmıştır.Mehmet çıktığı gezide kaç gün kalmıştır? (1 ay 30 gün) Bilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımak anlamında kullanılmıştır? Bugün parkta Ali ( ) Ahmet ve Onur( ) la oyun oynadık ( ) cümlesinde parantez içlerine sırası ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Türkiyenin iki kıtada toprağı vardır. Bu kıtalar aşağıdakilerden hangisidir? 3071 kanuna göre inceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri TBMM .......'de gösterilir Aşağıdakilerden hangisi doğal bir içecektir? Kahvaltı yapmadan dışarı çıkmam. Hep aynı saatte yemeğimi yerim. Odama geçer ödevimi yaparım.Buna göre, Ali için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Alkol-su karışımını ayırmak için kullanılan en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Birler basamağında 3, onlar basamağında 1 olan sayı kaçtır? Alfabemizde kaç tane ünlü harf vardır? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (.......) İlk insan ve ilk peygamber Hz. Musadır.(.......) Günümüze, aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap İncildir.(.......) Zekat, güneşin doğuşundan gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir.(.......) Yolda karşılaştığımız birisine Bismillah deriz.(.......) Melekler yemezler ve içmezler. Düşmeksözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Törenlerdeki açış konuşmasını yapmak bana düşer.cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? İhlas suresi aşağıdakilerden hangisinden bahseder? Aşağıdakilerden hangisi 6-12 yaş döneminin özelliklerindendir? Sayıca tek bir varlığı ifade eden adlara ne denir? Dünyadaki en büyük su kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini gece yürüyüşlerinde yapmak tehlikelidir ve bir kazaya neden olabilir? Virüslerde,I. protein kılıf,II. kalıtım materyali,III. ribozomverilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz? Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yargı ile ilgilidir? Hangisi iletişim fonksiyonları sayılmaz? Fiziki haritalarda deniz seviyesine yakın yerler aşağıdaki renklerden hangisi ile gösterilir? ‘‘Şahitlik ederim ki Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed,Allahın kulu ve elçisidir. Sözünün anlamı nedir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Sendikaların üye sayılarının tespiti ne zaman yapılır? Hava aydınlık. Gereksiz yere lambayı yakmamalıyız. diyen Kadir aşağıdaki kaynaklardan hangisini tasarruflu kullanmak istemiştir? Mustafa Kemal, Sakarya Savaşını yönetirken: Çal Dağını da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkûm olmayacağız, durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz; beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz. stratejisini belirlemiştir.Buna göre Mustafa Kemal, Sakarya Savaşında aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir