Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Lucy : Who is your favourite actor?
Mona: Certainly, Johnny Depp. I think he is the best actor.
Lucy : Oh, I dont think so. Why do you like him so
much? To me, he is - - - -.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Lucy : Who is your favourite actor?Mona: Certainly, Johnny Depp. I think he is the best actor.Lucy : Oh, I dont think so. Why do you like him somuch? To me, he is - - - -. sorunun cevabı "stubborn and selfish" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, valiler için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sonuna dipnot konulmasının amaçlarından biri değildir? Evimizden arabamızla çıktık. 37 km 45 m gittik. Biraz mola verdikten sonra 42 km 56 m daha gidince, anneannemin evine geldik. Bizim evimiz ile anneannemin evi arası ne kadar uzunluktadır? Sahabeden biri Peygamberimize:“Ya Rasulallah! Benim akrabam var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.”diyerek akrabalarından yakınmış, bunun üzerine Hz. Peygamber (sav.), ziyaretlere karşılık vermeyenin sorumlu olacağını belirtmiş. Ayrıca “Şayet bu şekilde davranmaya devam edersen, onlara karşı Senin yanında Allah’ın görevlendireceği bir yardımcı daima bulunacaktır.” buyurarak bu güzel davranışı sebebiyle Allah’ın yardımını daima göreceğini ifade etmiştir.                                                                                 Aşağıdakilerden hangisi bu hadisi şerife ters düşen bir anlayıştır? İyi stresin insanda meydana getirdiği etkiler aşağıdakilerden hangisidir? "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez."Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?  “Her kim yalnız Allah rızası  için biryetimin başını okşarsa elinin değdiği her saç teli hatırına sayısız sevap kazanır. Kim yetim kalmış bir kız veya erkek çocuğu yanına alıp iyilik ve güzellikle bakarsa ben ve o cennette şu iki parmak gibi yan yanayız.”Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Hangi sözcükte kaynaştırma harfi vardır? 478 sayısından bir önce ve bir sonra gelen sayılar hangi şıkta sırasıyla verilmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  “ Okumak en güzel alışkanlıktır.” diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir?