Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Seçme seçilme hakkı olmasa da olur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyesinin özelliklerinden değildir? Adnan, İrem ve Sevim’in de aralarında bulunduğu 30 kişilik bir sınıfa matematik testi uygulanmış ve test sonuçlarına göre standart sapma 0 (sıfır) olarak hesaplanmıştır. Buna göre;I.  Testin başarısı düşüktür.II.  İrem ve Sevim aynı puanı almıştır.III.  Adnan’ın puanı aritmetik ortalamaya eşittir.ifadelerinden hangisi/hangileri kesinlikle doğrudur? Satürn ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için ;I. Kuşbakışı görünüm,II. Küçültme oranı,III.Düzleme aktarma,hangilerinin olması gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamasında tüketici konumunda olan kişidir? Osmanlı Devlet’inde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan kazasker,medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulu ‘ ndaki karşılığıaşağıdakilerden hangisidir? Eski Türkçede mal mülk anlamında kullanılan (tavar) “davar” sözcüğü, günümüzde sadece koyun, keçi sürüsü anlamında kullanılmaktadır. Aynı şekilde “oğlan” sözcüğü eski Türkçede hem kız hem de erkek çocuğu karşılarken günümüzde sadece erkek çocuğunu karşılamaktadır.Bu duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Doğal anıtlarla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğrudur?  I - - - - read detective stories when I was young. Türkçede en kısa hece kaç harften oluşur? Peygamberimiz Hz. Hatice ile evlendiğinde ……yaşındaydı. Hz. Hatice Kureyş’in……..... kolundan, …………..kızıdır. Peygamberimiz Hz. Hatice’nin kervanını …………..…götürmüştür. Yukarıdaki boş yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mekkeli Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ ye  göç etmesine ne denir?