S:1

Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?

Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur? sorunun cevabı "Kendisine " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Doğu Anadolu Bölgesinde, yüksek dağların zirvelerindeki erimemiş karların üzerine yeni karlar yağmaktadır. Bununla birlikte bölgede eğim çok fazla, ormanlık alan ise çok az bulunmaktadır.Bu durum, bu bölgede yaşayanların doğal afetlerden hangisine karşı hazırlıklı olmasını zorunlu hale getirir? Mutlak değeri 5 ten küçük olan kaç tane tam sayı vardır? Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet söz konusu değildir? Tarihlerin yazımında yıl, ay, gün belirten sayıların yanına hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir. (I) Yahya Kemal Enstitüsü, Yahya Kemal'in bütün eserlerine (külliyat) "Siyasi Hikayeler" cildini de ekledi. (II) "Siyasi Hikayeler" büyük şairin Osmanlı tarihiyle ilgili anekdotlarından kurulmuş öyküler, sohbetlerdir. (III) Bu hikayelerde imparatorluğu yöneten kişilerin serüvenlerini okuyoruz. (IV) Şairin deneme ile öykü türü arasında kalan bu ilginç çalışması, bize bir imparatorluğun anatomisini vermekte. (V) Hayranlarınca sık sık övülen bu eser, şairin tarih anlayışını ortaya koyması bakımından ayrıca önem taşımaktadır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar yorum yapmamıştır? Genel kuralı 2n+3 olan örüntünün 7.terimi kaçtır? Komedi türünün ilk büyük ustası kimdir? Almanyadan ülkemizdeki tarihi eserleri gezmeye gelen bir turist grubu Ege Bölgesine gitmiştir. Turist grubu Ege Bölgesinde hangi tarihi eseri ziyaret edebilir? Haccda Şeytan taşlama ve Kurban kesmenin yapıldığı yer neresidir? Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz? "Arkadaşlarımın bana anlattıkları sırlarını başkalarıyla paylaşırım." diyen Arzu' nun kişisel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Organlarımızın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli enerjiyi ....................alırız.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangisi TIMAR sisteminin faydalarından biri olamaz? Kütlesi sabit tutulan bir maddenin hacmi değiştirilirseözkütlesi de değişir hipotezi test edilmek isteniyor.Buna göre; hipotezde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişken sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Mustafa Kemal, İstanbulun işgalini bir suikast olarak değerlendirdi. Aynı gün bu işgalin, insanlığın kutsal saydığı özgürlük, milliyet ve vatanseverlik gibi bütün ilkelere aykırı olduğunu dünyaya duyurarak olayı şiddetle kınadı. Parçada verilen bilgilere dayanarak Mustafa Kemalin aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği savunulabilir? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır? Peygamberlerin sıfatlarından biridir. Akıllı ve zeki olmak anlamlarına gelir. Sözü edilen bu sıfat aşağıdakilerden hangisidir? x ile y ters orantılı sayılardır. x=10 iken y=24 ise x=30 iken y kaç olur? "Sizden kim bir kötülük görürse onu ..............düzeltsin.Buna gücü yetmezse.............düzeltsin. Buna da gücü yetmezse..........ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi karanlık sözcüğünün zıt anlamlısıdır? Görüş alışverişi ve katılım sağlamak için hangi masa önerilir? İlk ses kaydı yapan aletin adı nedir? I. Temel (esansiyel) yağ asidiII. GlikozIII. GlikojenIV. YağYukarıda verilenlerden hangileri hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilir? İlk vahiy 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ben de sizler gibi beşerim. Şu var ki bana vahyolunuyor hadisiyle Efendimizin hangi yönü belirtilmiştir? .................................Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı olarak tanımlanabilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Türkiyenin yeryüzü özelliklerinden hangisi ekonomisini olumsuz etkiler? 1699 yılında Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? 102 689 105 sayısının binler bölüğündeki sayı milyonlar bölüğündeki sayıdan kaç fazladır? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Fıkıh ilmi ile uğraşan, Kuran ve Sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip olan kimseye ne denir? Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşaya Başkomutanlık yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir? K. Popper: Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserinde toplumsal hareketi engelleyen, bireylerin yeteneklerine göre gelişebilmelerine ve yükselmelerine engel olan toplumsal ve siyasal kapalı hiyerarşilere şiddetle karşı çıkmıştır. Ona göre açık sınıflı toplum rekabetin yüksek bir değere sahip olduğu, bireysel başarıların onaylandığı bir toplumdur.Bu parçadan toplumsal hareketlilik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından kurulan milli cemiyetlerin amaçları arasında yer almaz? Okul müdürümüz, cuma günü sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi omurgalı hayvanların ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir