S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış olarak gösterilemez? sorunun cevabı "Derste bir kişi konuşurken onun sözünü kesmeye çalışmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirasının yaratılmasında diğerlerinden farklı bir alanda eser ortaya koymuştur? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III.  Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 14 . 5 ∶ 7− 02020  işleminin sonucu kaçtır?  I-3I = a  ve   IbI = 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Who   is   he  ?      He   is   my …………………Yukarıda soruya göre   boş yere  aşağıdakilerden  hangisi  yazılamaz?   İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir? Selim 14 yaşındadır. Kardeşi, Selim’den 5 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Zeugma Mozaik Müzesi hangi şehrimizdedir? Gemilerin uç kısımlarının dar olmasının nedeni nedir? Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi ya da hangileri suyla  karıştırıldığında çözelti meydana gelir?I. Kum II. Karabiber III. Toz şeker “Dünya yuvarlaktır.” önermesi “Dünya” diye adlandırdığımız gezegenin yuvarlak olması halinde doğru, olmaması halinde ise yanlış değeri almaktadır. Buna karşılık “Dünya” kendi başına ne doğrudur ne yanlıştır; fakat o gerçek bir varlıktır.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Deneme türüyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, il teşkilatında çalışan memurlara kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verebilir? Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun geleneklerini yansıtmaz?  Do your homework, - - - - ? Zuhal ve Arzu 18 tokayı eşit olarak aralarında bölüştü. Zuhal tokalarından 3’ünü Arzu’ya verirse kaç tokası kalır? (I) Bir cuma günü, Necip Fazıl ve ben, ikimiz de parasızdık. (II) Öğle yemeği zamanı çoktan geçmiş ve Beyoğlu’nda Petrograt’ta önümüzdeki çayları, çabuk bitmesin diye yudum yudum içiyor, Peyami Safa’nın idare ettiği Cumhuriyet’in edebiyat sayfası için yazılarımızı hazırlıyorduk. (III) Necip esasen yazı yazarken hırçınlaşır, yüzündeki rakamlar bu buluş Peyami Safa’nındır harekete geçer ve bir kerrat cetvelini(çarpım tablosunu) andırırdı. (IV) Kalktı, bir başka masaya gitti, oturdu, yazmaya başladı… (V) Yavaşça ensesinden baktım; yazının başlığı Açlık” idi.Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik’e göre hazırlayıcı eğitimin ilkeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 48+ A = 96 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi içme sularında olması istenen özelliklerden biridir? …………… Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  10° Doğu meridyeninde yerel saat 12.40 iken yerel saati 14.40 olan meridyen hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir varlığın sırasını belirtmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir? Görme olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da ismi geçen peygamberlerden biri değildir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? I. SıcaklıkII. Yağış miktarıIII. NemIV. RüzgarV. EnlemVerilen faktörlerden hangileri biyomların dağılımına ve şekillenmesine etki eder? Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 9 ,  13 ,  17 ,  ▲ ,  25 ,  29 ,  ●Yukarıda verilen sayı örüntüsü belirli bir kurala göre oluşturulmuştur.Buna göre ▲ + ● kaçtır?  - - - - it was cold, we didn’t go out. Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste teyemmüm denir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi teyemmümün delilidir? I. Yer şekillerinin engebeli olması II. Toprağın nem oranının düşük olması III. Rüzgarların esme sıklığının fazla olmasıRüzgarların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetleri üzerinde yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? "Babam…………..yem verdi." cümlesini anlamlı tamamlamak için noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? “bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildirmemektedir?  Aşağıdaki maddelerden hangisi doğal maddedir? ’Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ Yukarıdaki ifadeyi en iyi açıklayan hangisidir? Orhan Asena’nın “Kocaoğlan” adlı eserinin türü aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir