S:1

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır?

Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır? sorunun cevabı "Nepal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanında kullanılmaz? Millî Eğitim Bakanlığı, Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi ile öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yüzden proje kapsamında çoktan seçmeli madde tipinin yetersiz kaldığı üst düzey bilişsel becerileri ölçmek için farklı bir madde tipi daha kullanılmıştır.Buna göre ABİDE projesinde çoktan seçmeli madde tipine ek olarak kullanılan madde tipi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hangi bölgemiz hem Avrupa, hem de Asya kıtaları üzerinde bulunur? Ulus devlet ve devlete dayalı hukuk fikrinin mimarı aşağıdakilerden hangisidir? Okuyucuya ders veren, ders verirken de güldüren kısa olay yazısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde, Türkiye Cumhuriyetinin tam bağımsızlığına aykırı hükümler bulunmaktadır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? John Nash, Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. biçimindeki teoriyi Bir grubun en yüksek performansını sergileyebilmesi, üyelerin her birinin kendi başarıları ve grubun toplam başarısı için ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına bağlıdır. şeklinde düzenlemiştir.Bu parçada İşbirlikli Öğrenmeyi etkili kılacak hangi ilkeye vurgu yapılmıştır? 77 + 6 işleminin sonucu kaçtır? • Kıblenin belirlenmesi• Namaz vakitlerinin belirlenmesi• Zekatın hesaplanması ve mirasın bölünmesiMüslümanların bu problemleri çözüme kavuşturmalarında aşağıdaki bilim dallarından hangisine ihtiyaçları yoktur? İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak kimin zamanında ilan edilmiştir ? Hz. Peygamberin ‘‘ümmi olmasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? 287 sayısının 397 fazlasının 12 katı kaçtır? 7648 sayısının binler basamağı 2 azaltılıp yüzler basamağı 3 artırılırsa sonuç nasıl değişir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şimdiki zaman, gelecek zaman yerine kullanılmıştır? İlk kağıt fabrikası Lale devrinde hangi ilde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken uyulması gereken kuraldır? Aşağıdakilerden hangisi aslı değiştirilmiş ( tahrif ) kitaplardan biri değildir? Eski Yunanda görülen çok tanrılı dinler (politeizm) zamanla yerini tek tanrılı dinlere (monoteizm) bırakmıştır.Bu durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.Öğretmenler sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.Atatürkün bu sözleri aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular niteliktedir? Nüfusu etkileyen doğal faktör hangisidir? I. ÜcretII. RantIII. FaizIV. KârYukarıdakilerden hangileri millî geliri oluşturan gelirlerdendir? Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnani gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir. Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoluda kurulan yaralı cemiyetlerden hangisi Anadolunun kurtuluşunda başarısız olunursa kendi bölgesinde bağımsız bir Türk devleti kurma amacı taşımaktadır? I. katıII. sıvıIII. gazYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir? Mekkeden Medineye kiminle hicret etmiştir?  • Mal ile yapılan bir ibadettir.• Sözlükte temizlenme, arınma, bereketlenme anlamlarına gelir.• Zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mal-larının belli bir miktarını fakirlere vermeleridir.Hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir? Karada kullanılan motorlu yada motorsuz araçları süren, yöneten kişilere ne ad verilir? Sadi Şirazinin Gülistan adlı eserinde şöyle bir hikâye yer almaktadır. Özetle: Zengin biri büyük bir ziyafet verir. Yakınlarda diken kazmakla meşgul olan bir adam görür ve onu da bu ziyafete davet eder. Adam ise: ‘Ekmeğini kendi el emeği ile kazanan kişi, başkasının minnetini (gönül borcu) çekmez. diye cevap verir.Hikâyede yer alan bu adamın cevabı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalıya ait bir tiyatro eseri değildir? 4 metre kumaşın 2 m 35 cm' sini kullanan terzinin kaç cm kumaşı kalır? Aşağıdaki toplumlardan hangisi, tarihte bozkırın kuyumcuları olarak anılmıştır? Osman Bey, 1281 yılında aşağıdakilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin durumu sorulmaktadır? 1-Çevremizi temiz tutmalıyız.2-Su birikintilerinde oyun oynayabiliriz.3-Elimizi yıkamadan yemek yememeliyiz.Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede kazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan birisi değildir? Sürücülerin dönel kavşaklardaki dönüşlerde, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir