Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda verilen göç olayı ve nedenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda verilen göç olayı ve nedenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya göç etmesi - Sosyal" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

" Birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi, ortak yada farklı olan yönleriyle anlatan cümlelere ............. denir. "Yukarıda verilen metinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Kur’an-ı Kerimin her  20 sayfalık bölümüne ne ad verilir? Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye .................denir. MÖ 7250-6750 yılları arasında Çayönü yerleşmesinde yaşayan insanlar, buğday yetiştirip hasat ederek öğütmeyi biliyorlardı.Bu bilgiye göre Çayönü ile ilgili:I. Üretim faaliyetlerinin olduğuII. Ziraate elverişli toprakların bulunduğuIII. Eski bir yerleşim yeri olduğuyargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dinin etkisi ile ortaya çıkan musiki türü aşağıdakilerden hangisidir? Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır?  Şevketlü Efendim, Hristiyan’ın başka Müslüman’ın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nev’idir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara ba’is-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa)Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? I. AdrenalinII. Çevre sıcaklığıIII. Kan basıncıVerilen faktörlerinden hangilerinin artması nefronlarda süzülme hızını artırır? Aşağıda verilen organellerden hangisi hücrede zar üretiminde görev almaz? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki yönetim birimlerinden değildir? I.   Dil tarih ve edebiyat tarihi için çok önemli metinlerdir.II. Türk edebiyatının ilk sözlük çalışmasıdır.III. Nutuk (söylev) türünün ilk örneğidir.IV. Dilde yabancılaşmanın görüldüğü ilk eserdir.V. Türk edebiyatının ilk edebîmetnidir.Orhun Abideleri ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, Kamer sûresinin, 49. Ayeti “Şüphesiz her şeyi bir ölçü ile yarattık.” çerçeve­sinde değerlendirilemez?