Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi deyim değildir? sorunun cevabı "Dişi ağrıdığı için başını yataktan kaldıramadı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Anayasamızın 28. maddesindeki ‘’basın hürdür sansür edilemez’’ ifadesinin anayasamızda yer alması- nın amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Robert : - - - -?Pete : Pandas’ habitat becomes smallerand smaller. They can’t find food and mate easily. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araş- tırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan “uzun ömürlü insanlarla“ ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?  Atatürk’ün “ Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözü demokrasinin hangi  temel ilkesini açıklamaktadır?   Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 24 hafta = ………..gündür “Mecburi ilköğretim çağı çocuğun … yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, … yaşını bitirip … yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter.”1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çevremizde yaşanan sorunları çözmede aşağıdakilerin hangisini kullanmak yanlış olur?  Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girmesi aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili olmuştur?   Azınlıklar ilk defa özel mülkiyet edinme hakkına ne ile kavuşmuşlardır?