S:1

İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saçabaskındır.
Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyinevliliğinden meydana gelen çocukların bu özelliklerbakımından fenotip oranı nedir?

İnsanlarda koyu ten, beyaz tene; kıvırcık saç, düz saçabaskındır.Heterozigot koyu tenli ve kıvırcık saçlı iki bireyinevliliğinden meydana gelen çocukların bu özelliklerbakımından fenotip oranı nedir? sorunun cevabı "9:3:3:1" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Gürültülü ortamlar insanlarda…………………..neden olur.”Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile TAMAMLANAMAZ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken “-da  -de)” ayrı yazılmıştır? “Babam bu akşam çay demlemedi.” cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Pazarda 5 kasa her kasada 20 kilo elma var. Elmanın kilosu 6 liraya satılırsa pazarcı kaç lira kazanır?  Hangisi Word programında sayfaya resim eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Aşağıdakilerden hangisinde alkolün zararlı etkileriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bugün tanesi 36 TL olan oyuncaktan 495 adet satıldı. Kaç TL para kazanıldı  Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ına sı- ğınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gö- nüllerine şüphe ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrinden,Cinlerin ve insanların kötülüklerinden(Allah’a sığınırım).” Yukarı da meali verilin sure hangisidir?  Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?  Esc tuşunun görevi nedir?  “Yiyeceklerimiz, içerdikleri besin ögelerinin yoğunluğu açısından 5 grupta toplanır. 1. gruptaki besinler; protein, demir, çinko ve B vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca bu besinler enerji de verir. Bir günde, bu grup besinlerin bir veya birkaçından karışık olarak 2-3 porsiyon yenmelidir. Fazla tüketildiğinde yüksek kolesterol, gut, hipertansiyon vb. sağlık sorunları ortaya çıkabilir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. grupta yer alan besin ögelerindendir? Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması için söylenemez?  Başarmak bir insanın bütün gücüyle yöneldiği hedefi yakalamasıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma destek sağlamaz?   I. Kış turizm potansiyelinin yüksek olmasıII.  Yol yapım maliyetlerinin yüksek olmasıIII.   Hidroelektrik enerji potansiyelinin yüksek olmasıYukarıdakilerden hangileri ülkemizde dağlık ve engebeli alanların geniş olmasının faydalarındandır? Türk bayrağını çizmek isteyen İrem aşağıdaki şekillerden hangisini kullanmaz? • Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak•  İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek•  Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre bu amaçları gerçekleştirmek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? İkinci Viyana Kuşatması sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya’nın Osmanlı’ya karşı oluşturduğu Avrupa-Hristiyan birliğine ne ad verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulun- duğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir lev- haya benzetirler.Burada eleştirilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? 4, 12, 36, 108, 324Yukarıdaki sayı örüntüsü nasıl oluşturulmuştur? Hangisi büyük ünlü uyumuna uyar?  A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Birden fazla pilin oluşturduğu düzeneğe ne denir? “... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını  verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.”(Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Peygamberimize peygamberlik getiren meleğin adı nedir? "Onlar babalarına bunu söyleyemezler."Cümlesinde sırasıyla hangi adıllar kullanılmıştır?         …………………… ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi omurga için doğrudur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır? Ho_keyBoş bırakılan yere uygun gelen harf hangisidir? İnsanlar tarih boyunca zamanı belirlemek için çeşitli takvimleri kullanmıştır. Ülkemizde şu an hangi takvim kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?  Ses ve görüntüleri depolamak amaçlı verilen cihazlardan hangisi en gelişmiştir?  “………………….çünkü oyun bozanlık yapıyorsun.”Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki cümlelerden hangisinin gelmesi uygun olur? Elektronik ortamda üretilerek kullanıma sunulmuş elektronik yayınlar aşağıdaki kütüphanelerin hangisine gönderilir? Bir toplama işleminde toplam 60, toplananlardan biri 38 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi somuttur? Memeli canlılarla ilgili,I. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.II.  Akciğerlerinde alveol  vardır.III. Yavrularını doğurur ve  sütle beslerler.özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların diğer sınıflarında görülmez? Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuyu kaydetmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir