S:1

1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik
değeri de düşüktür.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir?

1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? sorunun cevabı "Antrasit  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') kullanılmalıdır? Haritalarda gördüğümüz dikey çizgilere ne ad verilir? I. Çiçeğin erkek organında polen oluşurkenII. Dişinin ovaryumlarında yumurta oluşurkenIII. Erkek balığın testislerinde sperm oluşurkenYukarıda verilenlerin hangilerinde mayoz bölünme sonucu oluşan dört hücreden üçü kaybolup sadece biri döllenme özelliği kazanır? Bu yazarımızın yazılarının pek çoğunda kelimelerin âdeta tartılarak yazıya yerleştirildiğini düşünürdüm. Ne bir eksik ne bir fazla... Bir kuyumcu titizliğiyle söylemek istediği lafı, sözü yeteri kadar sözcükle gönlümüze nakşetmesiyle edebiyatımızın gerçek ustalarından biri.Yukarıdaki parçada söz konusu yazarın yazılarının hangi yönü üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili istek kipiyle çekimlenmiştir? Marry :What would you like to have for dinner tonight?Jack :Im not sure. What do you want?Marry :- - - - . We can have whatever you want. Bir kelimenin doğru yazımını bulmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız? Yörelerin kendine has kültürel özellikleri de vardır. Bu farklılıklar kültürümüzün zenginliğidir.Aşağıdakilerden hangisi yöreler göre farklılık gösteren kültürel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? • Okullaşma oranı• Doktor başına düşen hasta sayısı• Doğal kaynakların kullanım biçimiVerilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgi- li aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Saat şimdi 3 ü çeyrek geçiyor. 4 saat sonra saat kaç olacak? İki basamaklı en küçük sayı ile bir basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Aç kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Microsoft Office Word (Kelime işlemci Programı) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslam itikadını delilleriyle savunanbilme - - - - denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi erozyonun oluşumunu artırır? Toplam deoksiriboz sayısı bilinen bir DNA molekülünde;I. Fosfat II. Hidrojen bağıIII. Adenin bazıverilenlerden hangilerinin sayısı hesaplanabilir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir? 11 yolcusu olan otobüse 9 yolcu daha bindi. Yolcu sayısı kaç olmuştur? Hangi tümcede eşsesli sözcük yoktur? Yüce Allaha ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi,ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? "8110" sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca yeni sayı kaç olur? 7 tane birlik + 1 tane onluk kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Eklem isimleri ve çeşitlerini yazarak eşleştiren öğrenci hangi eşleştirmeyi yanlış yapmıştır? Fabl; hayvanlara, bitkilere veya başka varlıklara kişilik verilmesi ve onların konuşturulmasıyla meydana getirilen bir çeşit masaldır. Ancak masaldan farklı olarak fabldaki kahramanlar gerçek hayattaki bir tipi, değeri veya kişilik özelliğini sembolize eder. Tilki kurnazlığı, keçi inatçılığı, karınca çalışkanlığı temsil eder.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Biri silindir, diğeri küp şeklinde olan iki kap, tamamen su ile doludur. Silindir şeklindeki kabın taban çapının ve yüksekliğinin uzunlukları, küpün bir ayrıt uzunluğuna eşittir. Buna göre, silindir şeklindeki kapta, küpte bulunan suyun kaçta kaçı kadar su bulunmaktadır? (pi yerine 3 alınız.) Aşağıda verilen niceliklerden hangileri maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz? Demokraside: -Kişi hak ve hürriyetleri -Hoşgörü ve saygı -Eşitlik gibi temel ilkeler vardır. Bu durum demokratik yönetimlerin temelde aşağıdakilerden hangisine bağlı olduğunu göstermektedir? Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait olamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir yetenek değildir? Fabrikalar kurulurken, kurulan fabrikanın hammaddeye yakın olmasına dikkat edilir.Aşağıdaki fabrika ve şehir eşleştirmelerinden hangisinde bu özelliğe dikkat edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi E-Devletin faydaları arasında yer almaz? Kâbenin etrafındaki her bir dönüşe ne denir? Süleyman, bu sabah .......... kalktı. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye adlı romanlarıyla yanlış Batılılaşmanın eleştirisini yapmıştır.II.Edebiyata Servetifünun yazarı olarak başlamış, daha sonra milli edebiyatı benimsemiştir. Tek romanı Gönül Hanımdır.}III.}Konuşma diliyle ve İstanbul ağzıyla kaleme aldığı İstanbul halkının yaşam tarzını anlattığı sohbet, anı, fıkra, türündeki eserleriyle tanınmıştır.IV.Servetifünun Döneminde Kavgalarım adlı eseriyle eleştiri türündeki eseriyle tanınmıştır.Numaralı cümlelerde aşağıdaki yazarlardan hangi siyle ilgili bir bilgi erilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir