S:1

Hayatta yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklarımız
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri
değildir?

Hayatta yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklarımızvardır.Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan birideğildir? sorunun cevabı "Oyun oynamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bugünkü Türkiye-İran ve İran-Irak sınırlarını da büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir? Anayasamız, yasama  ve yürütme yetkilerini aşağıdaki organlardan  hangisine  vermiştir.?   Bir insanın güneşte ten renginin koyulaşması modifikasyona örnek verilebilir. Bir bireyde bu şekilde oluşan koyu ten rengi, çocuklarına aktarılamaz.Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? He has lived in this city ……..…. twenty years.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Batı'da bana Avicenna dendi. Özellikle tıp alanında çalışmalarım ile tanındım. Kitaplarım uzun yıllar üniversitelerde ders kitabı olarak okutuldu.Yukarıda kendini tanıtan dünyaca ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasasında düzenlenmiş siyasi haklar arasında yer alır? 6c72 doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa c kaç olmalıdır? Balkanların kapısını Türklere açan savaş hangisidir? Aşağıda yer alan ikilemelerden hangisi farklı biçimde oluşturulmuştur? Hava olaylarından etkilenmemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? Bir iş yerindeki personelin kan grubu yüzdeleri bakımından dağılımı aşağıdaki gibidir.• %15’i 0 kan grubu• %30’u AB kan grubu• %25’i A kan grubu• %30’ u B kan grubuBuna göre bu iş yerinde çalışan ve kan grubu A olan Zeynep personelin % kaçına kan verebilir? muştur.(2) 1511’de Yavuz Sultan Selim zamanındaİstanbul’a gelmiştir. (3) Günümüze birçok mimarieser bırakan Mimar Sinan; Kanuni Sultan Süleyman,II. Selim ve III. Murat’ın padişah olduğu dönemlerdemimarbaşılık yapmıştır. (4) Sinan’ın en görkemli eseriSelimiye Camisi’dir.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi öznelyargı içermektedir? I. Bir kelimenin anlamlı en küçük parçası kelimenin köküdür.II. Yapım ekleri yeni kelimeler türetmez.III. Çekim ekleri yeni kelimeler türetir.IV. Her zaman yapım ekleri çekim eklerinden önce bir kelimeye eklenir. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? A) I, III      B) I,IV   C) II, III  D) II, IV  • Göçebe çobanların çadırların-dan oluşan yerleşmelerdir. Batı ve Güneydoğu Toroslar ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.Yukarıda bazı özellikleri verilen köy altı yerleşmesi aşağıdaki-lerden hangisinde verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarına uygun bir davranıştır? Ahmet elindeki misketleri onar onar ve yedişer yedişer saydığında her seferinde 1 mistek artmaktadır. 100 den fazla misketi olduğu bilindiğine göre kaç misketi vardır? Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle kurarsak hangi kelime dışarıda kalır?“ oynamayı – film – sever – bütün –top- çocuklar” Ctrl + C kısayolunun görevi nedir? “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-ler diye yarattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet) Bu ayet cinler ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisini vurgulamaktadır? Verdiği nimetler için Allah’a şükretmeye…..,dinimizce yapılması güzel olan olan iş ve davranışalara karşılık verilen ödüle ise …….denir.Yandaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerin hangisi almış olduğu ekten ötürü “büyük ünlü uyumu” na uymaz? Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak zamanla kazandığı değişik anlamlara ‘‘yan anlam’’ denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır? Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere............ denir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tanımıdır?  Tatlı yemeyi seven birinin kilo almaktan korkması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Adil bir toplumda insanlarda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? Bir çiftçi meyve bahçesinden 1 450 kg elma, 2 818 kg armut,  4 063 kg ayva almıştır. Çiftçinin bahçesinden topladığı meyveler toplam kaç kg'dır? “Mektep” ile “okul” kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki, “tutsak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında varır? Hangi isimde sert ünsüz yumuşaması yoktur?        Plüton, 1930'da keşfedildikten 2006'ya kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 2006'da kendisinden %27 daha büyük Eris isimli uzay cismi keşfedilince Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yani 8 yıl öncesine kadar gezegen olarak derslerde öğretilen Plüton 2006'dan bu yana yalnızca bir uzay cismidir.Yukarıdaki örnek olaya göre internette ulaşılan bilgilerin hangi özelliğe sahip olması beklenir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi boş kümedir? Okulun temiz tutulması için faaliyetlerde bulunan kulüp hangisidir?  I. Saçların yumuşak bir havluyla kurulanmasıII. Elektrikli kurutucuların saça çok yakın tutulmasıIII. Normal bir saçın, haftada en az bir ya da iki kez yıkanmasıYukarıdakilerden hangileri,  saç temizliği ve bakımı için yapılan doğru uygulamalardandır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? “Ay” ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız. (    )  Zengin insanların daha fazla hakları vardır. (    )  Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız. (    )  Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkına sahiptir. (    )   İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı. (    )  İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır. Kur’an’ı Kerim’in  indirilmesi kaç yıl sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi ilk insanların yerleşim yeri seçmelerinde etkili olmamıştır?  eğer bir toplumda kadın düşük statüye sahipse gelişmişlik düzeyi geride kalmış ise doğum ve ölüm oranları yüksek ise böyle bir toplumda görülecek gezilecek evlilik türü aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir