S:1

Uyku, hayatta kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, tıpkı insanlar gibi günün belirli saatlerinde uyumak ister. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yataklarında uyuma şansları yoktur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilemez?

Uyku, hayatta kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, tıpkı insanlar gibi günün belirli saatlerinde uyumak ister. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yataklarında uyuma şansları yoktur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilemez? sorunun cevabı "Çünkü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 sayılarından kaç tanesi 40 sayısına yuvarlanır? Ezgi bir saat içinde 40 dakika ders çalışıp kalan sürede dinlenmiş. Ezgi 4 saat içinde kaç dakika dinlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin kişiye kazandırdıklarından biri değildir? Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için,I. Doğal kaynakların tehlikeye sokulmadan kullanılmasıII. Otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılmasıIII. Fosil yakıtların kullanımının artmasıuygulamalarından hangileri gerçekleştirlmelidir? Emre: Kalemim yeşil renkli, kırılgan, kokusuz, sert ve incedir.Emre, kaleminin sahip olduğu özellikleri belirlemek için hangi duyu organından yararlanmamıştır? 440 sayısının 7/10' u kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı benzinli motorlarda yoktur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı doğrudur? Yağlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç bildiren ifade vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümlede asıl vurgulanan öğedir? Abecemizin beşinci sesi ile başlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden birisi değildir? 2, 8, 6, 0, 3, 9 rakamları bir defa kullanılarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdandır? * Bir grafiğin oluşması için toplanan bilgilere veri denir.* Şekil grafiği ile verileri daha kolay yorumlayabiliriz.* Her grafiğin bir adı vardır.Yukarıdaki bilgilerin kaç tanesi doğrudur? 0,32 ondalık kesrinin % sembolü ile yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir manav her birinde 29 kg elma olan 58 kasa elma alıyor. Manav kaç kilo elma almıştır ? Her birinde 24 yumurta bulunan 68 kutu yumurtanın 895 tanesi 5 TLden, geriye kalanlar ise 7 TLden satılıyor. Yumurta satışından kaç TL elde edilmiştir? için kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi kurmuştur? Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisinden farklıdır? Ayın yüzeyinde gök cisimlerinin çarpması sonucunda oluşan derin çukurlara ne ad verilir? Sıra kelimesinin harflerinden hangisi sözlükte diğerlerinden daha sonra gelir? Aşağıda yer alan köklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi canlılar için bir yaşam alanı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sı-fatı kullanılmıştır? I. Dergi çıkarmama destek olmuyor, üstelik acımasızca eleştiriyor.II. Çocukların istekleri hiç bitmez, sürekli yeni oyuncaklar ister.III.Gazete manşetlerinden üzüntü duyduğunu, bizden sorumluların cezalandırılmasını istedi.IV.Genç şair, eleştirmenlerin övgülerine maruz kalınca duygulandı.Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Bazı peygamberlere suhuf yani sahife adı verilen kitaplar inmiştir. Kitaplara iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der...Timur, hocanın hediyesini ne yapmış? ‘Ege Bölgesinde güzel bir sahil kasabasında yaşıyordum hastalığım çok ilerlemişti. Bu yüzden kasabadan ayrılıp İzmire yerleşmek zorunda kaldım. diyen birisi için göç etmesinde İzmirin hangi özelliği etkili olmuştur? 505 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Oksijenin yetersiz olduğu durumlarda hidrokarbonların yanması tam olmaz. Tam yanmanın gerçekleşmediği ortamda - - - - gazı oluşur. Bu gaz zehirlenmelere sebep olabilir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fosilleri inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın canlı olduğunu ispatlamaz? Yürümeye yeni başlayan bebeklerin özellikle protein ve kalsiyum yönünden iyi beslenmeleri ve yeterince D vitamini için güneş ışığı almaları tavsiye edilir.Bebeklik döneminde önemle vurgulanan bu tavsiyeler hangi sistemimizin sağlığını olumlu etkiler? Can a bird fly? Sekiz yüz bin on sekiz sayısının rakamla yazılışında kaç tane sıfır kullanılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir