S:1

Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişebaşvurulmamıştır?

Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişebaşvurulmamıştır? sorunun cevabı "Şimdi denizler en mavi, ormanlar en yeşil
Seninle olayım da dünya umurumda değil"
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
3 onluk 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmektedir?   The trains are - - - - than the buses. 10 Ağustos 1920 de imzalanan Sevr Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra toplanan TBMM Bu antlaşmayı tanımadığını ve imzalayanların vatan haini olduğunu ilan etti.                 Meclis’in bu tavrı aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?               Sorumluluk duyan bir öğrenci, aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklılık vardır?   Hava tahminleri yapılırken sıcaklığı ölçmek için hangi alet kullanılır? Alaca karanlık ve gece karanlığında, yaya yolu bulunmayan yollarda yürümek zorunda kalan yayaların, aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? “Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.” (Mearic suresi, 32.ayet)Bu ayet, Müslümanların hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi somuttur?  Öğretmenimiz ( ) Hiçbir kar tanesi birbirine benzemez ( ) ( ) dedi ( ) Sen bunu biliyor muydun ( )Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? (-21) + (–28) : (+7) =?  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere örnek olarak verilemez? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?  Aşağıdakilerden hangisi suyun doğada sıvı halde bulunma durumlarına örnek verilebilir?1.   Kırağı2.   Çiy3 . Yağmur ​Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?3 tane bütün karpuz …..çeyrek karpuz eder. Hz. Muhammed (s.a.v), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliği vurgulanmaktadır? “Piri Türkistan” olarak tanınan Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Arif halasının düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Halasının kulağına, “Eşinle konuşurken ona ne demeliyim?” diye sordu. Halası ona ne demiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi “kanıtlanabilirlik” bakımından diğerlerinden farklıdır? (Öznel/Nesnel)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    )  Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.(    )  Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir.  .(    )  Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.(    )  Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    )  Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir     Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazası nedenlerinden değildir?  “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri olamaz? “Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara - - -, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise - - - defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.”Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir? Anadolu uygarlıklarından biri olan Lidyalıların;– Parayı kullanmaya başlamaları– Kral Yolu’nu inşa etmeleriaşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimine katkı sağlamıştır? ’Bekçi çınar ağacının koyu gölgesinde oturuyordu’’ cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?                                                                                   Aşağıdakilerden hangisi sulh sözcüğünün karşıt anlamlısıdır ?          I-Yağmurun yağmasıII-Giden otomobilIII-Deprem olmasıIV-Sallanan salıncakYukarıda verilen hareketlerden hangilerini kuvvet uygulayarak asla durduramayız? 389 sayısında yüzler basamağı 2 azaltılırsa, birler basamağı 3 azaltılırsa yeni sayı ne olur? • Ses dalgaları ile çalışır.•  Vücudun belirli bölgelerinin bir tür haritasını çıkarır.•  Radyasyon içermediği için insan sağlığına zara- rı yoktur.Yukarıda özellikleri verilen hastalıkların tanı ve teşhisinde kolaylık sağlayan tıbbi cihaz hangi- sidir? Aşağıdakilerden hangisi II. Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında etkili olmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi zekâta tabidir?  Meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "Sabahları ılık süt içerim." cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir