S:1

Avrupaʼda eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerindegençler, kendi aralarında tiyatro eserleri sahnelermiş.Hatta oynadıkları piyesleri kendileri yazarmış. BüyükAlman şairi ve tiyatro yazarı Goethe de gençlik yıllarında kendisinin oynadığı bu ev içi tiyatroları ile ilgilibizi bilgilendirir. Bu arada eskiden bizde de paşa çocuklarının konaklarda Karagöz oyunu oynattıklarındanbahsedilir.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Avrupaʼda eskiden yüksek kültürlü aile çevrelerindegençler, kendi aralarında tiyatro eserleri sahnelermiş.Hatta oynadıkları piyesleri kendileri yazarmış. BüyükAlman şairi ve tiyatro yazarı Goethe de gençlik yıllarında kendisinin oynadığı bu ev içi tiyatroları ile ilgilibizi bilgilendirir. Bu arada eskiden bizde de paşa çocuklarının konaklarda Karagöz oyunu oynattıklarındanbahsedilir.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Benzetmeye başvurulmuştur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I. Dille kültür arasında sıkı bir bağ vardır.II. Evrensel niteliklere sahiptir.III. Kültürel zenginlikler dil aracılığıyla geleceğe aktarılır.IV. Dildeki bozulmalar kültürü olumsuz etkiler.V. Kültürlerin gelişmesi için dil şarttır.Dille ilgili olarak numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? '' Onun gibi olmak istiyorsan çok çalışmalısın. ''Yukarıda verilen cümlede edat olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Günümüzde özellikle sigara kullanımını azaltmak için çeşitli önlemler alınmaktadır. Hangisi bu önlemlerden biri değildir? “İleri” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamıyla  kullanılmıştır? 57 - 41 - 45 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir? Tolga, eve girince gaz kokusu duyuyor. Mutfağa gidip ocağı kapatıyor ve evi havalandırıyor. Tolga, gaz kokusunu hangi organıyla duymuştur?  252 : 7 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Hangi ikili zıt anlamlıdır? 2.İnönü Zaferi'nin tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların müşriklerin baskısından kurtulmak, İslamiyet’i daha rahat yaşamak ve yaymak amacıyla Medine’ye yaptıkları göç hareketine ne denir? İslamiyeti benimseyen ilk Türk Devleti hangisidir? Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ....................... Ve lemyekün lehû küfüven ehad."İhlas suresinde boş bırakılan yer aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur? Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfus kalabalıktır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmıştır? "Arkadaşım babasının hasta olduğunu söyleyince ona ……….…..dedim."Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  Hangi peygamberin ismini bizzat Allah kendisi koymuştur?  Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir? "2 saat sonra saat 3 olacak " diyen birisi, hangi saate bakmaktadır? Hangi seçenekte verilen bilgi doğrudur? 1) İç Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en az yağış alan yerlerinden biridir. 2) Bu durum bölgede bozkır bitki örtüsünün hâkim olmasına yol açmıştır. 3) Bozkır bitki örtüsü de küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur.4) Ayrıca suyun kıt oluşu bölgenin kırsal kesiminde köy evlerinin birbirinden uzak ve dağınık hâlde olmasına sebep olmuştur.Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi İç Anadolu Bölgesi ile ilgili yanlış bilgidir?  "cevap" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in İstanbul’u almak için yaptığı hazırlıklardan biri değildir? Ordu millet anlayışının yerleştiği Türklerde aşağıdakilerden hangisi görülmemiştir? Kırım savaşı hangi tarihde olmuştur? I. İlk modern nüfus sayımları Çin’de yapılmıştır.II. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır.III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişikliğe uğramıştır.Nüfus sayımları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Candy  : Hello, Candy is speaking.Aslı      : Hi Candy, it is Aslı, I want to speak with Brain.Candy : I am afraid he left the office an hour ago. - - - -Aslı      : Could you tell him to contact me. He has my phone number. Bir bardak içerisinde termometre ile ölçüldüğünde 38 ºC sıcak su vardır. Kaç derecelik su eklenirse bardaktaki suyun derecesi daha fazla düşer?   Doğum günümde annem bir tepsi baklavayı 36 eş dilime böldü. Her birimize 3 dilim düştü. Doğum günümde kaç kişi vardı? Osmanlı hükümeti ilk defa temsil heyetinin varlığını nerede tanımıştır?  Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biridir? Doğal çevreyi korumak için hangisini yapmamalıyız? Aşağıdaki yörelerden   hangisinde  yazlar serin    kışlar  ılık  ve her mevsim  yağışlıgeçmektedir?      Olumlu iletişimin ilk basamağı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?   Aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed’in aile büyüklerinden biri değildir? I. Kendisi Rh(-), eşi Rh(+) kan grubuna  sahip  olan  anne  adaylarının  dikkatli  olması  gerekir.II. Anne Rh(-), bebek Rh(-) oldu-ğunda kan uyuşmazlığı vardır.Yukarıda kan uyuşmazlığıyla ilgili verilen bilgiler için ne söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir