Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Rob :Hi, Sam. - - - - are you doing at the weekend?
Sam :Well, I am going to a rock concert.
Rob :- - - - are you going?
Sam : At 7 p.m.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Rob :Hi, Sam. - - - - are you doing at the weekend?Sam :Well, I am going to a rock concert.Rob :- - - - are you going?Sam : At 7 p.m. sorunun cevabı "What / What time" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kürşat Öğretmen öğrencileri, toplumun başat değerlerine göre yetiştirmek istemekte, bunun için toplumun kültürel birikim ve değerlerini onlara aktarmak- tadır. Ona göre okul, temel disiplinlerin (matematik, fen, yabancı dil) verildiği yerdir. O, gerçek bilginin doğruluğu deney ve gözlem yoluyla kanıtlanmış bilgi olduğuna inanmakta ve insan zihninin doğuştan boş bir levha olduğunu kabul etmektedir.Yukarıdaki açıklamaya göre, Kürşat Öğretmen hangi felsefe akımını benimsemiştir?  Tasarruf yapmak için hangi ürünü almaktan vazgeçebiliriz ? ”@Âãêå’’ gibi karakterleri Word’ün hangi menüsünün hangi seçeneğinden alırız?  628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için Müslümanlarla yola çıkan Hz. Peygamber, amaçlarının sadece Kâbe’yi tavaf olduğunu, savaşmak için gelmediklerini anlatması için Mekkelilere bir elçi göndermiştir.Gönderilen bu elçi aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı kerimi deki her bir vahiy ifadesine ne denir? I. İyilik eden iyilik bulur.II. İyilik et, denize at, balık bilmezse Halik bilir.III. İyilikten maraz doğar.IV. İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.V. İyiliğe “Nereye gidiyorsun?” demişler, “Kötülüğe gidiyorum.” demiş.Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca diğerlerinden farklıdır? Atatürk’ün, Türkçenin araştırılması ve geliştirilmesi için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir? Harun Reşit ve oğulları Dönemi, aşağıdaki devletlerden hangisinin en parlak dönemi sayılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlıkelimeler bir arada verilmiştir? Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime vardır?       Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?