S:1

DNA molekülü ile ilgili;
I. Kalıtsal bilgiyi depolar.
II. Hücre yönetimini sağlar.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?

DNA molekülü ile ilgili;I. Kalıtsal bilgiyi depolar.II. Hücre yönetimini sağlar.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen cümlerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınca nasıl bir sıralama ortaya çıkar?( ) Atatürk, bir sözünde; ‘‘Başkasına olan bir iyilik, bize olan bir iyiliktir. demiştir.( ) Vatan sevgisi, milletleri ayakta tutan ve kişiler arasında birlik ve beraberliği sağlayan ön önemli değerlerdendir..( ) Peygamberimizin ailesinde öksüz ve yetimlere yardım edilirdi.( ) Kuran-ı Kerim yapmamız ve yapmamamız gereken davranışlar hakkında bize bilgi verir.( ) İbadet; boyun eğme, kulluk, itaat anlamına gelir. Günlük hayatımızda karşılaştığımız, çözüm aranması gereken ve çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara ne denir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusu değildir ? Mustafa 372 sayfalık kitabının ilk gün 32 sayfasını okumuştur. Diğer günlerde bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 12 sayfa fazla okuyarak kitabı bitirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, güvenli seyahat için alınması gereken önlemlerdendir? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olmayan haline................ denir. İfadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? I. İnsanlarla çevre arasında karşılıklı etkileşim vardır.II. Çevreyi güzelleştirmek için ağaç dikilmelidir.III. Fabrika atıkları çevre kirliliğine neden olabilir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Evlerin yapı malzemesi genellikle ahşap olup her mevsim yağışlıdır. Bitki örtüsü ormandır. Buna göre, bahsedilen yerde görülen iklim aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi Hz. Muhammed (sav.)in çocuklarındanbirinin adıdır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitiminin amaç ve görevlerinden biri değildir? Günde 12 saat çalışan bir işçi 2 günde kaç dakika çalışmış olur? '' Arm'' kelimesinin türkçe karşılığı hangisidir? Birler bölüğü 456, binler bölüğü 605 olan doğal sayı ile binler bölüğü 398, birler bölüğü 28 olan doğal sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalıktan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Ali ve Ayşe paralarını birleştirdiklerinde 94 lira oluyor. Alinin 42 lirası olduğuna göre Ayşenin kaç lirası var? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangi kelime sonuna iyelik zamiri eki almıştır? Acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak, nimet vermek gibi anlamlara gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? 801 sayısının, onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki önermelerden hangisi Fa biçiminde sembolleştirilebilecek bir önerme değildir? Tek tanrı inancının İslam dinindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Divan edebiyatı, Arap-Fars kültür dairesiyle etkileşimden sonra 13. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında görülmeye başlanmıştır. Beyit nazım biriminin ağırlıklı olarak kullanıldığı bu edebiyatta gazel, kaside, mesnevi, rübai... gibi nazım şekillerine, şairler oluşturdukları divanlarında yer vermişlerdir. Dilinin ağır, sanatlı oluşu, halk edebiyatıyla örtüşmeyen bir yönüdür. Sanatçılar, sıklıkla kalıplaşmış sözler olan mazmunlara yer vermiştir. Ayrıca bu edebiyatta Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar çok kullanılmıştır. Bu dil anlayışı, nazım ve nesir türündeki eserlerde ortaklık göstermektedir.Bu parçaya göre divan edebiyatı ile ilgili yapılan,I. Şiirlerin toplandığı eserlere divan denir.II. Hem şiir hem de düzyazı türünde eserler verilmiştir.III. Şiirlerde söz sanatları, neredeyse hiç kullanılmamıştır.IV. Nazım şekilleri sadece beyitlerle yazılır.V. Dil anlayışı, halk edebiyatından farklılık gösterir.çıkarımlarından hangileri yanlıştır? Sözlükte gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak, şeklini ve niteliğini belirlemek gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şu köşe yaz köşesi, Şu köşe kış köşesi, ortada şişe su şişesiYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Page up tuşunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Ramazan ayında Yatsı ile vitir namazı arasında kılınan 20 rekat olan ve kılınması sünnet olan bir namazdır. Bu namaz hangisidir ? Bismillahirrahmanirrahim in anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki örgütlerden hangisi birleşmiş milletlere bağlı örgüt değildir? İçindeki yüküyle beraber ağırlığı 2850 kilogram gelen kamyonetin yükünün ağırlığı 1285 kilogram olduğuna göre kamyonetin ağırlığı kaç kilogramdır? Sanayi inkılâbının ilk görüldüğü ülke hangisidir? Meyve yiyiyorum.............................sağlıklıyım.Aşağıdakilerden hangisi cümlenin anlamını bozmaz? Aşağıdaki sanatçıların hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser verenler arasında yer almaz? Doğalgaz veya tüp kullanılan evlerde gaz kaçağı olduğundan hangisini yapmak tehlikelidir? "Beşinci oda" sözünü rakamla yazmak istersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Kuzey yönünü gösteren yıldızın adı aşağıdakilerden hanisidir? I. Yer şekilleriII. YüzölçümleriIII. Denize göre konumlarıEnlem dereceleri aynı olan iki noktanın sıcaklık ortalamalarının farklı olması bu noktaların yukarıdaki özelliklerinden hangileri bakımından farklı olmasıyla açıklanabilir? Hititlerde devlet yönetiminde kraliçe Tavananna da söz sahibiydi.Orta Asya Türk devletlerinde kurultaya Hatun da katılırdı.Bu iki açıklama ile ilgili hangi yargıya ulaşabiliriz ? Mondros Ateşkes Antlaşmasını,Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir