Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İvme ile ilgili;
I. Vektörel bir büyüklüktür.
II. asembolü ile gösterilir.
III. Birim zamandaki hız değişimidir.
IV. Birimi / ms2dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İvme ile ilgili;I. Vektörel bir büyüklüktür.II. asembolü ile gösterilir.III. Birim zamandaki hız değişimidir.IV. Birimi / ms2dir.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I, II, III ve IV" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kavramı yoktur?   Aşağıdaki, varlıkların hangisinin hareketi yavaşlamaya örnek olarak verilebilir? Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir? böcek, elma, araba, Amasya, insan, Osman, kitap, Karabaş adlarından kaçı cins adıdır?  Amasya Genelgesi’nde “Vatanın bütünlüğü,milletin istiklali tehlikededir.” hükmünün yer almasında,aşağıdakilerden hangisinin bir etkisiyoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uzun” kelimesi sözcük türü yönüyle farklıdır?   I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanmasıII. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesiIII. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesiİnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? ..........and........work at hospital. 1, 3, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılan en büyük çift doğal sayı kaçtır? I. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. II. Kıtalar henüz birbirinden ayrılmamış durumdadır.III. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluşmuştur.Yukarıdakilerden hangileri paleozoike ait özelliklerdendir? Hz. Muhammed’in (sav.) hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi geleneklerlerden kaynaklanmıştır?  “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş- tir?