S:1

Alınan yolun geçen zamana oranı .........., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ......... dir.
Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Alınan yolun geçen zamana oranı .........., yerdeğiştirmenin geçen zamana oranı ......... dir. Cümlesinin fizik bilimi açısından doğru bir ifade olması için, boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "sürat, hız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün standartlara uygun olduğunu gösterir.( ) Kronoloji, olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.( ) Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir.( ) Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.( ) Okula erken gelip derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir. Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir? Uşi Antlaşmasıyla İtalyaya hangi topraklar verilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devlet Memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir? Merve: ............................................................?Kenan: It is cold and rainy. Recepin 10 kalemi vardı.Annesi 8 tane daha kalem aldı.Recep ‘in kaç kalemi oldu? Doktor kelimesi bize aşağıdakilerden hangisini çağrıştırmaz? Üzerleri toprakla örtülü Orta Asya mezar yapısına ne ad verilir? Parayı veren ........................ atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özelliklerinden biri değildir? Elli baş koyun getirdiler. cümlesindeki baş sözcüğünün anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumda yaşayan bireyler; -Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor,-Haklarının ve sorumluluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor, -İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorlarsa,bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir? Felsefenin sorduğu sorulara genel-geçer, nesnel, kesin cevaplar bulmak mümkün değildir. Çünkü her filozofun bu sorulara bakış açısı farklıdır.Bu parçada filozofun hangi özelliği vurgulanmaktadır? Kuşlar haber verdi bana kuşlar Gelecekte bir şeyler olacak Gün dilediğiniz gibi doğar İnsan yüzümüz güler olacakBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Finansal okuryazarlık ne demektir? Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögelerindendir? Hanım 2 günde 6 L su içiyor. Hanım 18 günde kaç L su içer? Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir? Emel öğretmen, sağlıklı beslenme için bir liste verecektir. Buna göre hangisini verirse doğru olmaz? 896 645 doğal sayısının onbinler basamağı ile yüzler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Annem 40 yaşındadır. Benim yaşım annemin yaşının 1/5‘idir. Annemle benim yaşlarımızın toplamı kaçtır? Aşağıdaki devlet adamlarından hangisinin,Atatürkü düşüce sistemini ve bağısılımüadelesindeki liderliğni önek aldığı sölenemez? Annem yarın çarşıya gidecek. Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi eğrelti otunu ciğer otundan ayıran özelliklerdendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir? Mekkede az da olsa, Hz. İbrahimden (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkün yaptığı yeniliklerden değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili keli- me gerçek anlamıyla kullanılmamıştır? I. Hareket hâlindeki bir cismin yavaşlamasını sağlamakII. Duran bir cismi hareket ettirmekIII. Hareket hâlindeki bir cismin yönünü değiştirmek Yukarıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olma sorumluluğudur? Kaybolan bir çocuk, polise hangi bilgiyi vermelidir? Birinci çarpanı 266, ikinci çarpanı 9 olan sayının 122 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde uzlaşıya gerek yoktur? Kurtuluş Savaşımız hangi tarihte başlamıştır? Hz. Peygamber: Her kim ergenlik çağına kadar iki kız çocuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesini üzerine alıp gereğini yerine getirirse o kimse kıya-met gününde (parmaklarını birbi-rine kavuşturarak) benimle böyle beraber olacaktır. buyurmuştur.Bu hadiste Peygamber Efendimiz aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Beden dili, çevremizdeki insanların tavır ve davranışlarınıdoğru anlamamız konusunda bize ipuçları verir.Çünkü bedenimiz, sözlerimizden çok daha dürüsttür;gerçekte hissettiklerimizi net bir şekilde aktarmaktançekinmez. Beden, âdeta bir çocuk gibidir. Nasıl ki çocuklar,insanlara doğru haber verir ve doğal davranırsabeden dili de insanın gerçek duygu ve düşünceleriniortaya koyar.Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerdenhangisidir? Bangladeş Devletinin kurulmasında rol oynayan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir