S:1

Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır?

Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı en fazladır? sorunun cevabı "21, 25, 40, 34, 29" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınması ne ile gerçekleşmiştir? Vücudumuzu mikroplardan koruyan duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gücü yetme,başarma anlamı vardır? Kalbi temiz bir insan aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz ? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelike göre, destek başvurularını değerlendirecek kurul kaç kişiden oluşmaktadır? " Hoşça kal" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? 1- sosyal 2- kurumlardan3- Kızılay4- biridir Yukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Orman havayı temizler, yağmurun yağmasına da yardımcı olur. Ormanlar pek çok canlının da yuvasıdır. Kuşlar, ayılar, aslanlar orada bir arada yaşarlar. Ormanlar bizler için de vazgeçilmez yerlerdir. Biraz temiz hava almak için ormana koşarız.Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Tüm besin maddelerinde aşağıdaki gruplardan hangisi mutlaka bulunur? Sübhaneke ............. ve bi hamdike ve ............ kesmüke ve ......... ceddüke ve celle .......... ve la ilahe ğayruke.Yukarıda verilen Sübhaneke duasında boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? Bir elektrik devresi çalışmıyorsa sebebi hangisi olabilir? Dağılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin anlamdaşı(eş anlamlısı) yoktur? Akşam namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerdenhangisi yanlıştır? I saw the man - - - - broke the window. The students havent finished the exam - - - -. Aşağıdakilerden hangisi mahalleyi yönetir? Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) ne zaman kutlanır? I. Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.II. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.III. Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.IV. Toros tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal olunacaktır.maddelerinden hangileri Osmanlı Devletinin ulaşım konusundaki egemenlik haklarını kısıtlamaktadır? Bir polisakkarit olan nişastanın ayıracı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir diyen Mustafa Kemalin, bu düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Aşağıdaki ürün-şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Aşağıdakilerden hangisi en az tüketilmesi gereken besin grubudur? Ülkemiz dünyanın neresindedir? En yakın onluğa yuvarlayarak 4520 sayısını elde edeceğimiz en büyük doğal sayı kaçtır? Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde düzenli ordu olmamasına rağmen, halk kendi içinde örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye birlikleri ile Urfa, Antep, Maraş gibi şehirlerde büyük başarılara imza atılmasını sağlamıştır.Buna göre; 1- Halk bağımsız yaşamayı istemektedir.2- Halk kendi imkanlarıyla savaşmıştır.3- Devlet tüm gücünü kullanmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde kullanabiliriz. Okulumuzda 16 derslik ve her derslikte 23 sıra bulunduğuna göre, okulumuzda toplam kaç sıra vardır? Kırım savaşı hangi tarihde olmuştur? Dayısı Ardaya 5 lira verirse Ardanın 18 lirası olacaktır.Ardanın kaç lirası vardır? I. Misafirlere kahve ikram etmekII. Bayramlarda büyüklerin elini öpmekIII. Kızlar için çeyiz hazırlamakYukarıdakilerden hangisi milli kültürümüze aittir? 4x- 5 = 6x + 7 denklemini sağlayan x kaçtır? İnsanı konu edinen bilimler hangisinde birlikte verilmiştir? Atomun merkezini .................................... oluştururCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (I)Her zaman kolayı yazmaktansa zoru yazmayı tercih ettim. (II) Zorlukların kolayımageldiğini söyleyebilirim.(III) İçimde okte olarak kalmış cevapsız meselem yoktur.(IV) Yazdıkça ferahlarım. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre farklıdır? Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdakiyapılardan hangisine rastlanmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir