Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sağlığına dikkat ettiğini söylüyor ama - - - -
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sağlığına dikkat ettiğini söylüyor ama - - - -Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? sorunun cevabı "düzenli spor yapıyor." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunanyapılardan biri değildir? Gece yürüyüşü olarakta bilinen Resulullahın bir gecede mucizevi şekilde Mekkeden Kudüse gitmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı mikroskobik canlıların etkilerindendir? Bir toplumda genel kabul gören veya benimsenen her türlü duygu, düşünce, davranış ve kural olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Bugün, Ankara’nın bazı bölgelerinde elektrikler bir saatliğine kesilecekmiş.Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Verilen özelliklerden hangisi tüm prizmalar için doğru değildir? Elektriği, suyu, besinleri ve parayı özenli ve gerektiği kadar kullanmaya ............................. denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelirse uygun bir cümle olur? Yasalar hazırlanmasının amacı nedir? Aşağıdakilerden hangisi yapıştırma işleminin kısa yoludur?  Bir mürg-i felâket-zedeyim bâl ü perim yokMe’lûf-i gamım bâğ-ı murâd içre yerim yokPeykânı güzâr etti dile ben yine bî-hûşCan gitti adem mülküne hâlâ haberim yokDil ber-teb-i sevda ciğer âfet-zede-yî dâğŞekvâ-ger-i yâr olmaya lâyık nelerim yokOl bağ-ı tarâvet-eser-i fasl-ı baharımRuhsârına benzer gül-i rengîn-i terim yokTanzimat Edebiyatı Dönemi’nde yazılan bu şiirden hareketle Tanzimat Edebiyatı’nın özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  5  onluk 4  birlikten  sonra  hangi  sayı  gelir?