S:1

Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir?

Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir? sorunun cevabı "Abanın kadri yağmurda bilinir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. Eğitim II. Bankacılık III. Sağlık IV. İletişim V. MühendislikYukarıda verilen maddelerden hangileri bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi ses şiddetini arttırmak için kullanılmamıştır? Aşağıdaki hangisi yönümüzü bulmak için bir kullandığımız yöntem değildir? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisinin krokisi çizilmez? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerinden değildir? Tutumlu bir öğrenci olan Sude nin 500 Kr parası vardır. Parasının 3 TL si ile test kitabı alıp artan parasını da kumbarasına atıyor.Sudenin kumbarasında kaç TL parası olmuştur? Hz. Peygamber, Mekkeden Medineye hicret ettikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli muhaciri, bir Medineli ensar ile kardeş yapmıştır. Bu kimseler, öz kardeş gibi evlerini bölüşmüşler, beraber yemiş, beraber çalışmışlardır. Hz. Peygamber, Ey Ali! Sen dünyada da ahirette de benim kardeşimsin. buyurarak Hz. Aliyi de kendisine kardeş yapmıştır. (Tirmizi, Menakıb, 20)Yukarıda aktarılan bu kardeşlik Alevi-Bektaşi geleneğine hangi uygulama ile yansımıştır? Otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşumGökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum Necip Fazıl KısakürekAşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına uymaz? Kim ne derse desin 20ʼnci yüzyılın en önemli şahsiyeti Sigmund Freudʼdur. Çünkü ondan sonra bütün felsefeciler, tarihçiler, eleştirmenler, sanatçılar, bilim insanları her şeyi ya onun sözlerinden hareketle ya onun bir devamı ya da ona karşı bir anlayışla değerlendirdi.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? İslamdan önce Arap toplumunda haksızlık yaygındı. Hatta Mekkeye gelen yabancıların mallarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el koyuluyordu. Bu haksızlıkları gidermek için - - - - oluşturuldu. Hz. Muhammed (sav.) de bu kuruluşun üyelerin- den biriydi.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Kayak turizmiII. MadencilikIII. UlaşımIV. TarımÜlkemizdeki ovalardan yukarıdaki faaliyetlerden hangileri için yararlanılması daha uygun olur? I cant see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, aniden oluşan ve kontrol edilemeyen olaylara ne ad verilir? Aşağıda verilenlerden hangisi Lozan Antlaşmasında Misakımilliye uygun şekilde çözümlenmiştir? Sedef is 15 years old and she is in secondary school. She likes wearing trendy clothes. Her favourite music is electronic and she frequently goes to its concerts. After the school, she first does her homework. In the evenings, she watches TV. Sedef is never late for school because she always goes to bed on time.Yukarıdaki metin içerisinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? ...Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. (Nisa suresi, 103.ayet) Bu ayette namaz ile ilgili aşağı-dakilerden hangisine değinilme-miştir? Türkiyede bazı belediyeler çöp alanlarından açığa çıkan metan gazından elektrik üretiyor. Çöp içinde biriken metan gazı açılan kuyulardan borularla enerji üretim tesislerine pompalanarak üretim gerçekleşiyor. Aktif gaz depolama sistemiyle depolanan gazların arıtılmasıyla elde edilen metan gazı yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.Yukarıda hangi enerji çeşidinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? Fiziki haritalar, yeryüzü şekillerini gösteren haritalardır.Aşağıdakilerden hangisi fiziki haritalarda gösterilmez? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın Güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ile ilgili değildir? Uhud savaşının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi egemenlik ile ilgili hükümlerden değildir? Pusulanın renkli ucu daima hangi yönü gösterir? Cevap kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Canlılar ihtiyaçları olan enerjiyi yedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Yiyeceklerdeki enerji hangi tür enerjidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? Hangi cümlede soyut isim yoktur? Her mevsimin yağışlı olduğu Doğu Karadenizde sel doğal afeti sık olarak gerçekleşir. Özellikle ilkbahar aylarında sel baskınları artar. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? İstanbul is - - - - for its historical places. Orhan Bey, Bursanın fethinden sonra Rumlara şehri teslim etmelerinin sebebini sorduğu zaman onlardan şu cevabı aldı:- Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü ve bizim devletimizin zayıfladığını anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bizi anmadıklarını gördük. Biz de bu rahatlığa heves ettik.Rumların cevabı, Osmanlının kısa zamanda büyümesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Hakem olmak isteyenler zorlu çalışma koşullarını göze almak zorundadır. Hakemler, mesleğe başlarken sözlü ve yazılı sınavlardan sonra dayanıklılık testi, göz muayenesi ve renk körlüğü testinden geçiriliyorlar. Yıl içindeki performanslarına ve yıl sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre de bir üst klasmana terfi edebiliyorlar.Bu metinde hakemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü , diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır. Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? She ............ in Paris last month. En büyük dar açı kaç derecedir? Aşağıdaki ifadelerden Doğru olanlara "D" yanlış olanlara "Y" yazalım.( ) Öfkelendiği zaman kendini tutabilen ve saygılı olan insan erdemli insandır.( ) Hayvanlara zarar vermemek hayvanlara karşı sorumluluklarımızdandır.( ) Tarihi eserlere zarar vermemek insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluklarımızdandır.( ) Toplumda adaletinin sağlanması huzursuzluk getirir.( ) Yasalar haksızlığa sebep olur. Aşağıda üç öğrencinin konuşması verilmiştir. Hangisi yemek yerken görgü kurallarına uygun davranmamaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir