Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arkadaşların senin aynandır. Davranış şekillerin, huyların, sevdiğin ve sevmediğin şeyler zamanla onlara benzer. Bu yüzden ya ufkunu genişleten insanları arkadaş edinip mutlu olursun ya da yanlış insanlarla birlikte hareket edip mutsuzluğa mahkûm olursun.
Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arkadaşların senin aynandır. Davranış şekillerin, huyların, sevdiğin ve sevmediğin şeyler zamanla onlara benzer. Bu yüzden ya ufkunu genişleten insanları arkadaş edinip mutlu olursun ya da yanlış insanlarla birlikte hareket edip mutsuzluğa mahkûm olursun.Bu parçadaki altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Daha fazla bilgi ve görüş edinmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir voleybol maçının bilet fiyatları çocuklar için 8 lira, yetişkinler için 15 liradır. Bu maçı biletli 50 çocuk ve 350 yetişkin izlediğine göre bilet satışından toplam kaç lira gelir elde edilmiştir? Atatürk’ ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” ilkesi doğrudan anayasaya ne zaman girmiştir? Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Has your father arrived - - - -? Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir? Girişimci insan açık fikirli olan, değişen şartlara uyum sağlayıp gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişidir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın özelliklerinden biri olamaz? İki çuvaldan birinde 30 kg un diğerinde 40 kg toz şeker vardır. Çuvaldaki un ve şeker aynı büyüklükte poşetlere hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde konulacaktır. Bu iş için kullanılacak poşetler kaçar kilogramlık olabilir? Aşağıda numaralandırılarak verilen yapı veorganlarımızdan hangileri solunum sistemindeyer alır?1- Kalp2- Akciğer3- Karaciğer4- Bronş5- Mide Sosyolog metafizik konularla ilgilenmeyip, yeri ve zamanı belirli olaylardan hareket ederek çalışmasını  sürdürür.Verilen açıklama, bilimsel  çalışmalarda uyulması gereken hangi ilkeyi vurgular? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır?  'Testlerdeki sekizinci soruyu çözemedim'' Bu cümlede ön ad olan kelime hangisidir? Kerem  is  -  -  -  -  with  his  new  toys.