S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık anlamı katmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye ‟olasılık anlamı katmıştır? sorunun cevabı "O, sınava çalışmak için sabaha kadar uyumamıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hz. Peygambere gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır? İnsanların yaşamsal faaliyetleri sonucu çevre kirliliği meydana gelebilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu tür bir çevre kirliliği değildir? TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıkartılmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Doktor – hastane sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Hangi cümlede noktalama işaretinin eksik kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Kuran-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli illere gönderen halifenin ismi .........................Bol bırakılan yere hangisinin gelmesi uygun olur? Kuvvet aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 1. İnönü savaşı aşağıdaki cephelerden hangisinde yapılmıştır ? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki barınaklardan hangisi beşeri barınaktır? I. Hoşgörülü olunmasıII. Bencillikten uzak durulmasıIII. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiTrafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? Bir çaycı günde 5 çaydanlık çay satmaktadır.Çaycı bir haftada kaç çaydanlık çay satar? 57 - 41 - 45 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Grup çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi uygun bir davranış değildir? Hristiyanlıktaki tanrı inancını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir? Günümüzdeki Gediz, Küçük ve Büyük Menderes ırmaklarının aktığı grabenlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur? Başlangıç noktası 1 Ocak olarak kabul edilen takvim aşağıdakilerden hangisidir? Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? Toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı kesimlerden oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Bir kümesteki tavukların ayak sayıları toplamı 80dir.Buna göre kümesteki tavuk sayısı kaçtır? Fiyatı 990 TL olan televizyonu Betül aylık 18 TL taksitle,Zeynep ise 15 TL taksitle aldı.Zeynep,her ay Betülden kaç TL fazla ödeyecektir? Yüce Rabbimiz Asr suresinde Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. buyurduktan sonra ziyan (zarar) içinde olmayan kişileri saymaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ziyan içinde olmayanlardandır?I-Birbirlerine hakkı tavsiye edenler II-Birbirlerine sabrı tavsiye edenler III-İman edip iyi işler yapanlar Aşağıdaki sayılardan en küçük olan hangisidir? Pelin : Do you prefer watching a live music show to a movie?Ben : - - - - because music is my lifestyle. Sene sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş madde değildir? ATP sentezine fosforilasyon denir. Buna göre,I. SindirimII. SolunumIII. Fotosentezverilen olaylardan hangilerinde fosforilasyon gerçekleşir? 1. Kurbağa2. Kelebek3. SinekVerilen canlılardan hangileri iki yaşamlıdır? Bir gazetecinin gizlice bir ünlünün fotoğrafını çekmesi .............................nin ihlaline örnektir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir musluk yarım saatte 5 litre su akıtıyor. Buna göre bu musluk bir günde kaç litre su akıtır? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu değildir? De ki: O Allah birdir. Allah sameddir. (Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şey ona muhtaçtır.) O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.(İhlâs suresi, 1-4. ayetler)Bu ayetlerde anlatılan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(...) Yaprakların ağaç dallarından yere düşmesini sağlayan kuvvet yerçekimi kuvvetidir.(...) Kuvvet; duran cisimleri hareket ettirir, hareket eden cisimleri durdurur ancak cisimlerin yönünü değiştirmez.(...) Termometreler, yayların esneklik özelliğinden yararlanarak kuvvetin büyüklüğünü ölçer.(...) Sürtünme kuvvetinin yönü genellikle hareket yönünün tersinedir.(...) Kuvvet birimi Celciustur. Hz. Muhammed (sav.) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarımızdan biri değildir? I. Enerji vermeII. Yapıya katılmaIII. Düzenleyici olmaİnorganik bileşikler yukarıda verilen görevlerden hangilerini gerçekleştirir? 5/7 kesrini sayı doğrusunda göstermek için 0 ile 1 arasını kaç eş parçaya bölmeliyiz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir