S:1

Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken; termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Troposfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık azalırken; termosfer katmanı içerisinde yükseldikçe sıcaklık değerleri artış göstermektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kısa dalga boyuna sahip ışınlarla ısınması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Karlı dağların başındaSalkım salkım olan bulutSaçın çözüp benim içinYaşın yaşın ağlar mısın(Yunus Emre)Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatların hangisinden yararlanılmıştır? Do your homework, - - - - ? (1) Cüceler masallarda yer alan kahramanlardandır. (2) Bunların en tanınmışları Pamuk Prensesin Yedi Cüceleridir. (3) Bu masalla ilgili bir film çekilmiştir.(4) Bu film Pamuk Prensesin Yedi Cücelerini dünyaya tanıtmıştır.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 18. yüzyıl sonlarına doğru komedi ve dram türlerinin karışmasıyla meydana gelmiştir. Hayatın hem acıklı hem gülünç yanlarını bir arada veren bir oyundur. Genel olarak orta tabaka insanlarının hayat çatışmaları bu oyunlarda işlenir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Boy :Would you like to join my birthday party on Saturday?Girl :I am sorry, I cant. I - - - - my grandparents with my dad. Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir? Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur? Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında yeşil, sarı ve kahverengi görünen katman aşağıdakilerden hangisidir? İli kim yönetir? Aşağıdakilerden hangisi bir kurum değildir? Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi ne kadardır? I like.................... because animals are very interesting. Deri hastalıkları ve tedavisi ile ilgili çalışma yapan bilim dalına ne ad verilir? Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? Hangi cümlede karşılaştırma yapılmamıştır? Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir. Son yıllarda sadece Türkiyede değil, dünyanın her yerinde kelebekler, soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Öteki canlılara oranla çok daha narin yapıları olduğu için doğal dengenin bozulmasından en fazla onlar etkileniyor. Doğal yaşam alanlarının daralması, sayılarının azalmasına neden oluyor.Bu parçaya göre kelebeklerin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Babamla annem 80li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisi- ne telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamam- lanmalıdır? Bir metinde amacın yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp, bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? Mustafa Kemal yayınladığı Amasya Genelgesinde; Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. DemiştirGerçekten de kurtuluş savaşında halkı örgütleyerek Kurtuluş savaşını halkla beraber kazanmıştır Buna göre bunlar Mustafa Kemalin hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdaki şehirleri alfabetik sıraya koyduğumuzda hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki hadis alimlerinden hangisinin eseri Kütübü Sitte içinde yer alır? Derinden derine ırmaklar ağlarUzaktan uzağa çoban çeşmesiEy suyun sesinden anlayan bağlarNe söyler şu dağa çoban çeşmesiBu dizelerde aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmemiştir? Kurân-ı Kerimde yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Semerkand Rasathanesinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz'in (sav) farz ve vaciplerin dışında yaptığı ve tavsiye ettiği davranışlara ne ad verilir? Defter - gül - onu - biz - silgi - senVerilen sözcüklerden kaç tanesi adın yerine kullanılan sözcüktür? Sometimes I .................... bad. NH3 bileşiği ile ilgili,I. Bir molekülünde bir çift ortaklaşmamış elektron vardır.II. Molekül polardır.III. Yoğun fazda molekülleri arasındaki baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 7N) 15Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylemdir? Aşağıdakilerden hangisi isim tamlaması değildir? İşlemek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde Bizim köye minibüs işliyor. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Ezanı ilk kez okuyan sahabe .......................... dir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmedlir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Keban Barajı hangi akarsu üzerindedir? Son tüketim tarihi 17.10.2015 olan bir ürünü15.07.2015 tarihinde satın alan bir kişi bu ürünü nekadar süre içinde tüketmelidir? Cezalarla ilgili hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi gaz maddelere örnek olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir