S:1

Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.
Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir?

Yerküreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir.Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamına sağladığı faydalar arasında değildir? sorunun cevabı "Canlılar için gerekli tüm mineralleri bulundurması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Sınıfımızdaki panoların boyları sıra ile 9, 8 ve 6 kulaçtır. Bu panoları uç uca eklersek oluşturduğumuz yeni panonun boyu kaç kulaç gelir? Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allahım ! seni anmak, . . . . . . . . . . . . , ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et Hadis-i şerif Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Avrupayı etkilediğinin bir göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır? Taharet ne demektir? Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir. (Hadis-i Şerif) Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler? Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Power point programının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin Amasya Genelgesini yayımlamasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? Mısırlılarla Kadeş Antlaşmasını yapmışlardır.Fibula adı verilen çengelli iğneler yapmışlardır.Tarihte ilk kez madeni para kullanmışlardır.​Belirtilenler aşağıdaki uygarlıklardan hangisiyle ilgili değildir Çantasındaki - - - - boya kalemini çok sevdiği ar- kadaşına verdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilemez? Maniheizm dinini benimseyerek yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? 23 x 32 x 5 şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümünün ormanların korunmasına katkısı vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç anlamı yoktur? .................................Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı olarak tanımlanabilirYukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ilişkin yasaklardan biri değildir? Kompakt diski (CD) icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekân adı verilirAşağıdakilerden hangisi tarihi mekanlardan biridir? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi zaman bakımından etkileyen bir sözcük kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya örnektir? Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına ........................ enerji kaynakları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I.Dünya Savaşından sonra dünya barışının devamlılığını sağlamak ve uluslar arası anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargıdır? Biz, onunla iki saat ders çalıştık. Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır? I. Kabloların üzerine ağır eşyaları koyabiliriz.II. Bozulan elektrikli aletleri kendimiz tamir edebiliriz.III. Prizlere sivri cisimler sokmamalıyız.Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili doğru bir ifadedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi tekil isim değildir? Avrupa hayvanları koruma yasasının ilk maddesi şudur:Tüm hayvanlar yaşama hakkına sahiptir.İkinci maddesi,daha güçlü olan insanlar kendilerinden güçsüz olan hayvanlara bakmakla yükümlüdür.Üçüncü olarak, hayvanlar zorunlu bir neden olmadıkça öldürülemez.Aşağıdaki yargılardan hangisi metinle çelişir? Deryaların evinde bir ayda 906 TL mutfak gideri, 1405 TL ev kirası, 677 TL fatura ödemeleri yapılmıştır. Deryaların evinin tüm aylık ödeme tutarı kaç TLdir? Kim, ne, hangisi, nerede, kaçı, kaçıncısı zamirlerinin çeşidi hangisidir? Laura : I think it is a nice place to go and spend our time. Also, there are lots of different activities.Ryan : Yes, - - - - . Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Osmanlı devletinin son başkenti .................................... olmuştur.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Öğrenmeye en yakın olduğum anlar,soru sorduğum anlardır. Böyle diyen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir