S:1

David : John and I are going to the stadium today. We have an extra ticket. Would you like to join us?
Robert : - - - -
David : Thats OK, maybe next time.

David : John and I are going to the stadium today. We have an extra ticket. Would you like to join us?Robert : - - - -David : Thats OK, maybe next time. sorunun cevabı "I’m sorry but I can’t. I have to stay at home." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir harekettir? Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı nedeniyle kutladığımız millî bayram aşağıdakilerden hangisidir? İzmirin bazı eski köşkleri ve konakları restore edilerek yeniden yaşama kavuşturuldu. Peterson Köşkü, büyük bahçesiyle; Murat Köşkü de çeşitli imkânlarıyla halka açıldı. Pasaport İskelesi ise geçmişe ait mimarî kimliğini öne çıkartan, kentin anılarına saygılı ve özgün tasarımıyla hizmet vermeye başladı. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir? Aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki oranı daha fazladır? Ardışık üç tek sayının toplamı 39 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? Ak akçe .................. gün içindir. Cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Ankara Kalesine çıktım. Gözümün önünde şaşırtıcı değişiklikleriyle Ankara Ovası uzanıyor. Arkadaşımla etraftaki dağları, küçük tepeleri ve bozkırın ortasında yemyeşil bir gölge yapan küçük köyleri sayıyoruz. Keskin bir ışık, etrafımda bir zafer borusu gibi çınlıyor. Sert rüzgârda bulunduğumuz tepenin yassı şekli tam bir gemi küpeştesi hâlini aldı. Zaman denizlerinde onunla yüzmeye hazırlanıyorum.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri vardır? IMF başkanı kimdir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? İlk yardım çantası bulundurması zorunlu olmayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğun ve gençliğin ruhuyla keşif ruhu arasında bir paralellik kurmak güç değil. Kâşifler, odalarını karıştıran meraklı çocuklar gibi dünyanın - - - -Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur? 68 sayısının 15 fazlasının 25 eksiği olan sayı hangi sayıdır? (.....) Karışımlar birden fazla farklı maddenin bir araya gelmesiyle oluşur.(.....) Çevremizde gördüğümüz bütün maddeler karışım hâldedir.(.....) Turşu, karışım hâldeki maddelere örnek gösterilebilir.(.....) Saf maddelerle karışımlar arasında hiçbir fark yoktur. Atmosfere salınan bazı gazların neden olduğu sera etkisinden dolayı dünyanın ortalama sıcakığındaki artışa ne ad verilir? Arda' nın 10 elması var. Arda elmalarının 1/2' ini Elif' e verdi. Arda' nın kaç tane elması kalmıştır? Aşağıdaki işlemleri yapınız . Harflerin yerine gelecek sayıları bulunuz. A6 + 4B 62 Anlaşmazlığa düşen kişilerin bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin desteği ile sorun üzerinde görüşüp alternatif çözüm önerileri geliştirerek anlaşmazlığı sonlandırma uygulamasına ne denilmektedir? Aşağıdakilerin hangisi tarım arazilerinin kirliliğine yol açan durumlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen güzel ahlaklı birinin özelliği değildir? Yer altındaki değerli madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili faaliyetlerin tümüne ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olay yazısıdır? Çevresi 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir? Kaç tane 250 gram 9 kg eder? I-Bağımsız AnaokuluII-AnasınıfıIII-Uygulama SınıfıOkul öncesi eğitim kurumları yukarıdaki grupların hangisiyle açılabilir? Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve araştırma merkezleri özel eğitim hizmetleri bölümünün görevlerindendir? Üç kenarının uzunluğu birbirinden farklı olan üçgenlere ne ad verilir? I- Plastik araba - MıknatısII -Demir araba - MıknatısIII -Alüminyum araba - MıknatısPlastik, demir ve alüminyumdan yapılmış oyuncak arabalara eşit uzaklıkta mıknatıslar tutulunca hangileri hareket eder? Dedemin yaşı benim yaşımın 6 katından 4 yaş fazladır. İkimizin yaşlarının toplamı 67 ise, dedem kaç yaşındadır? (1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır? I. 22 + XII. 22 + YIII. 22 + XXIV. 22 + 0Verilen gametlerden hangilerinin döllenmesiyle Tripl – X sendromu ortaya çıkar? Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları .................................. olarak nitelemiştir. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır. Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez? Tarih yazımlarından hangisi doğrudur? Bir şeyler öğrenmek için roman veya şiir okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları göstermek amacıyla yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun! Fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada!Fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir? Satışları artan şirketimiz bu sene iyi kazandı.İyi sözcüğünün bu cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 80 fazladır. Eksilen ile çıkanın toplamı 200 ise eksilen sayı kaçtır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye, okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idari para cezası verilir? Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırıya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolunun bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağının özelliklerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir