S:1

The teacher asked students to send their homework as an email - - - - .

The teacher asked students to send their homework as an email - - - - . sorunun cevabı "attachment" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşmasıyla en fazla toprak kazanan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Konya'daki arkelojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan merkez aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi hırsızlık kapsamında değerlendirilemez? İki arkadaşımız birbirine küstüğünde onları barıştırmamak.Yere çöp atan birini gördüğümüzde o kişiyi uyarmamak.Yanlış bir davranışı olan arkadaşımızı ikaz etmemek. Yukarıdaki maddelerde sıralanan davranışları yaptığımızda daha doğrusu kötülüklere tepkisiz kaldığımızda İslamın sakınılmasını istediği, bize günah olarak yazılan aşağıdaki kötü davranışlardan hangisini yapmış oluruz? What time is it? 11:45 Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır? Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin incelediği konulardan birisi değildir? Kaza; kaderde takdir edilenlerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi kazaya örnektir? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır? İnsan haklarının gelişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmayı imzalayan, yıllık faaliyetlerini anal isimli tabletlere yazan Anadolu uygarlığı hangisidir? 17 Şubat 1923te İzmirde toplanan ilk iktisat kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:Hammaddesi yurt içinden temin edilen • sanayi dalları kurulmalıdır.Yabancıların kurduğu ticaret işletmelerin• den kaçınılmalıdır.Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendi• rilmelidir.Bu kararlarla;I- dışa bağımlılığı önlemekII- yabancı sermayeyi etkili kılmakIII- millî ekonomiyi kurmakIV- ekonomik bağımsızlığı sağlamakhedeflerinden hangilerine ulaşılması amaçlanmış olabilir? 102 305 482 sayısının sayı değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte inanmak, güvenmek, bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve onaylamak gibianlamlara gelen bu kavram, dinî bir terim olarak ise; Yüce Allahtan Hz. Muhammede (s.a.v.) indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmek demektir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? "Kitabı" sözcüğünü aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere yazabiliriz? İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşül- düğü meclise - - - - adı verilirdi.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? 13 , 22 , 20 , 24 , 15 , 51 , 67Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi, kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 3 dekarlık arsasının 7 arlık kısmına patates, kalan kısma ise sarımsak eken bir çiftçinin, sarımsak ekili alanıkaç m² dir? Işık ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin onucu 24 ‘ e eşittir? ............... radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kurumdur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? TBMM üyeliğiyle bağdaşmayan İşler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İki kişi arasında hüküm vermen için seni hakem tayin ederlerse birini dinler dinlemez hüküm verme; ikincisini de dinledikten sonra nasıl hüküm vereceğini daha iyi anlarsın.Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste tavsiye edilen davranışlardan biri değildir? Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? Alevilik - Bektaşilik düşüncesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11 sayısında kaç tane onluk vardır? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.Atatürk, bu düşüncesine uygun olarak aşağıdakilerden hangisini kurmuştur? Cisimlerin daha hızlı ve kolay hareket edebilmesi için sürtünme kuvvetinin az olması gerekir. Bu durumda aşağıdaki eylemlerden hangisi sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir davranıştır? Fizyoterapist olan Melike; bir hemipleji hastalığı olan bir hastası ile çalışmaya başladığında kolunu hiç açamamaktadır. Bir süre terapi işe yaramış ve hastası kolunu 85cm kadar kaldırabilmeye başlamıştır. Bu mesafe mm cinsinden hangisi ile ifade edilebilir? Kare şeklindeki bahçemizin bir kenarı 16 m ise çevresi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir? Ramazan ayını önemli kılan iki temel özellik aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Yazar, Çanakkale Mahşeri adlı kitabıyla romancı olarak tarihe bakışta yeni bir çığır açtı. Kurmaca kahraman ve olaylar yerine sadece tarihî gerçeklerden yola çıkarak bir eser ortaya koydu. Bu eser ülke çapında büyük ilgi gördü, defalarca baskısı yapıldı.Bu metin aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilir? Lidyalılar Kral Giges zamanında başkent Sardtan başlayarak Mezopotamya da Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ? Sindirim sonucu oluşan besin atıklarının, safranın vücuttan dışarı atılmasını sağlayarak boşaltıma yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştirBu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir