Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.
Which one is false according to the text?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
The Internet is very popular around the world. People use their tablets or smart phones to connect to the Internet everywhere. Wherever you go, you can keep in touch with your friends and families. It is easy to chat with them. You can call them by using the Internet. You can also share your photos with them from far away. When people want to learn something, they can find it on the Internet. The Internet makes our lives easier.Which one is false according to the text? sorunun cevabı "The Internet never makes lives easier." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Başta namaz olmak üzere çeşitli ibadetleri yapmamızın sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?  Son peygamber kimdir? Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da  sık sık kullanılır.Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi ekstrem olaylara örnek oluşturur? Her milllet dilini ihtiyaçlarına, kültür ve medeniyet seviyesine, zevkine göre yansıtır. Bu bağlamda dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağıdır. Nasıl ki Dede Korkut kitabını okuduğumda bu eserin oluştuğu hayat şartlarını hissedebiliyorsam Tanzimat’ta ya da Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış bir eserde de o dönemlerin hayatını görmem mümkün olacaktır.Bu parçada dilin hangi özelliği vurgulanmak istenimiştir?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinde büyük ünlü (sesli) uyumu yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin Kurucu üyeleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e verilen  lakaptır? Ülkemizde din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından güvence altına alındığı için toplumda huzur ve güven hâkim olmuştur. Bunun gereği, her vatandaş, inancına göre rahatça ibadet edebilme hürriyetine kavuşmuş; halkımız arasında hoşgörü, saygı ve sevgi ortamı meydana gelmiştir.Verilen bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarındandır ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır? Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 tane çeyrek ekmek …..yarım ekmek eder. “…Gel oğlum kalk bakalım tahtaya, sana bir sorum var. - Buyurun, sorun öğretmenim. - Canlılar kaça ayrılır? - Dörde ayrılır öğretmenim. - Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım. - Bitkiler, Hayvanlar, İnsanlar, Çocuklar. - Çocuklarda insan değil mi oğlum? - Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır öğretmenim. - Peki, şimdi yeniden say bakalım.- Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.- Oğlum insanlara ne oldu? - Kalplerinde sevgiyi yeşertip,akıllarıyla iyi-kötüyü ayırt edip,düşünebilenleri hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar öğretmenim..!”Yukarıda anlatılana göre insanları hayvanlaştıran nedir?