S:1

Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30unu kaybediyor.
Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir?

Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30unu kaybediyor.Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
İzmir’ de Yunan askerlerine kurşun sıkarak Kuvayı Milliye hareketini başlatan gazeteci kimdir? Kimler oruç tutabilir? Aşağıdakilerden hangisi elektriğin tehlikelerinden korunmak amacıyla yapılır? Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir?  “Küçücük elleriyle bardağı kavradı.” Cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? Kuvvetin büyüklüğü …………………………. ile ölçülürYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kişi hak özgürlüklerinden biri değildir? Hangisi İslamın temel kaynaklarından biri olamaz? 1.  oyuncak2.  oynamak3.  oyuncu4.  oyunNumaralanmış kelimelerin sözlük sırasına göre dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Emirhan 9 yaşında, kardeşi Mehmet 7 yaşındadır. İki kardeşin yaşlarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir? 1 kutu meyve suyundan 6 bardak meyve suyu çıkıyorsa 12 bardak meyve suyu için kaç kutu meyve suyu gereklidir? Taşların parçalanması ile oluşan kütlelere  ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi konunun dört ögesinden biri değildir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ibadet olarak kabul ettiği güzel davranışlardan biri olamaz? Bir sınıftaki öğrencilerin % 25’i kız öğrencidir. Bu sınıfa 12 kız öğrenci daha geldiğinde sınıftaki kız öğrenci oranı % 40 olmuştur.Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yapmanın ilk basamağını oluşturur. “... Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını  verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.”(Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şart- larından (namazın içindeki farzlardan) biridir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri büyük ünlü uyumuna uyar? 3 birlik ve 6 yüzlükten oluşan sayıyı çarparsam sonuç kaç eder? 3/B sınıfının mevcudu 43 tür. 21 tanesi erkek öğrenci ise kız öğrenci sayısı kaçtır?  "Bazı sorunlar ve hukuk kurallarının ihlal edildiği durumlarda yargı kurumları (ceza mahkemeleri, hukuk mahkemeleri, cumhuriyet savcılğı, icra ve iflas daireleri) tarafından sorunlar çözümlenmektedir." Aşağıdakilerden hangisi yargı kurumları tarafından çözümlenen bir sorundur?  Tespit edilen sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir?  Su küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Hiç güneşi görmemiş bir çocuk, duvara vuran gölgesini gerçek bilir. Asıl gerçeğin güneş ve kendi bedeni olduğunu ona saatlerce anlatsanız bile güneşi tam anlamıyla öğrenemeyecektir. Ama siz güneşi görebilmesi için ona rehber olup başını çevirmesini söylerseniz bu ikiniz için de daha kolay olacaktır. Böylelikle çocuk kendi zihnindekilerle güneşi birleştirip onu öğrenmiş olacaktır.”Bu paragrafta aşağıdaki öğretim yaklaşım, yöntem veya tekniklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır? Omurgasız hayvanların eklem bacaklı grubunun içerisinde değerlendirilen böceklerle ilgili olarak,I. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.II. İki çift ayak, üç çift kanat taşırlar.III. Trake solunumu  yaparlar.verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarihi varlıklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özellikleri arasında yer almaz? Yüksekliği yarıçapının iki katı olan bir dik silindir tabanın merkezinden geçecek şekilde düşey bir düzlemle kesilirse arakesiti aşağıdakilerden hangisi olur?  Bir kenarı 45 m olan kare şeklindeki tarlanın 2 sıra tel çekilecektir. Bunun için kaç m tel gerekir? Öğretmen, son yapılan araştırmalara göre dünyamızda fosil yakıtlarının aşırı kullanımı ve sera gazı gibi nedenlerle iklim değişikliğinin yaşandığını, mevsim sürelerinin ve sıcaklık değerlerinin değişime uğradığını söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet söz alarak Kur’an-ı Kerim’den bu durumu ifade eden bir ayet okumuştur.Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir? “Hakan bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videoları kendisine ait bir kanalda paylaşmak istemektedir.” Hakan Aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteğini gerçekleştirebilir? - - - - birbirine yakın olan iki kişi arasında yazılan, gizliliği olan mektuplardır. Bu mektuplarda samimi bir üslup kullanılır. - - - - ise samimiyetten uzak, kesin anlaşılır bir dil kullanılır. Bu mektuplar ‘‘rica ederim’’, ‘‘arz ederim’’ gibi ifadelerden uygun olan ile bitirilir.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilerler getirilmelidir?  Bahçenin birinde bir kiraz ağacı varmış. Ağacın beyaz çiçekleri ve kırmızı kirazları olurmuş.Kiraz ağacının bodrum katında köstebek ve solucanlar bulunurmuş. Ağacın gövdesinde ise karınca ve böcekler     bulunurmuş. Üst kata çiçeklere gelen arılar ve dallara konan kuşlar gelirmiş. Kiraz ağacının bodrum katında hangi hayvan   oturmuyormuş ?  Nida, topladığı çiçeklerle her biri 24 çiçekten oluşan 8 demet yapıyor.Nida' nın topladığı çiçek sayısı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir