S:1

• Fuzuli
• Nedim
• Kadı Burhanettin
• Nefi
Bu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz?

• Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? sorunun cevabı "Kaside" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Bir sürahi limonatadan 4 bardak limonata çıkmaktadır. 12 bardak limonata için kaç sürahi gereklidir? Aşağıda Uygur devleti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır Neşeli kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? I. Dil ile düşünce arasında sıkı bir bağ vardır.II. Dil olmadan düşünce, düşünce olmadan dil varlığından söz edilemez.III. Düşünür Leibnizin de dediği gibi Dil zihnin aynası-dır.IV. Dil deyince konuşulan ve yazılan bütün kelime vecümleleri anlamak lazımdır.V. Dil; kişisel kullanımı ile bireyin, toplumsal yönü ile de ulusun aynasıdır, diyebiliriz.Numaralanmış cümlelerden hangisi dil ile ilgili farklı bir bakış açısını yansıtmaktadır? İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? Çocuk Hakları Sözleşmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir.Verilen bu tanım aşağıdaki ibadetlerden hangisine aittir? Bir musluğu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Zeynep kalem ve silgi aldı. Cümlesi kaç kelimeden oluşur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımı doğrudur? 14 kuzunun kaç ayağı vardır? I. Dünya Savaşı öncesi Almanya, İngiltere'ye karşı Hindistan'da ayaklanma çıkarmak istiyordu.Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın bu isteğini gerçekleştirmek amacına yönelik bir girişimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? 5-3-7-2 rakamlarından hangi sayıyı oluşturamayız? Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, cümleye "bir şeyi çok söylemekten bıkmak" anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işin, hareketin yapılmadığı; gelecek zamanda yapılacağı anlamı vardır? Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?• Hava, su, petrol, ormanlar doğal kaynaklarımızdandır.• Kaynaklarımız sınırsızdır.• Suyu israf etmeden kullanmalıyız.• Kaynakları doğru kullanmak aile ve devlet bütçemize katkı sağlar. Şafii mezhebinde bir meselenin çözümü için başvurulan kaynak sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Simyanın bilim sayılmamanedenleri arasında;I. Çalışmalarını deneme-yanılma yoluyla yapması,II. Sistemetik bilgi birikiminin olmaması,III. Simyacıların teorik düşüncelerinin gözlem ve deneylerle test edilmemesi.niceliklerinden hangileri vardır? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Bugünün işini ............ bırakma. Atasözünde boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre; aşağıdakilerden hangisi il idaresi kurulu içerisinde yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mudanya Ateşkes AntlaşmasınınI. Yunanlılar Doğu Trakyayı 15 gün içinde boşaltacakII. Türk ordusu barış yapılana kadar Çanakkaleden ayrılmayacakIII. İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacakmaddelerinden hangileri Osmanlı Devletinin hukuken sona erdiğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı etkisiyle büzülmesine örnektir? 1982 Anayasasına göre, yürütme yetkisi ve görevi hangi organlar tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.( .. ) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.( .. ) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.( .. ) Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde arkamız kuzeyi gösterir.( .. ) Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine yetenek denir.( .. ) Köprü, tünel, otoyol, cami, stadyum doğal unsurlardır. I. Yumurtaya ulaşan spermlerden sadece bir tanesinin zar proteinlerinin yumurta zarındaki reseptöre bağlanmasıII. n kromozomlu spermle n kromozomlu yumurtanın döllenmesiIII. Döllenmiş yumurta üzerindeki zarın ikinci bir spermin girişinin engellenmesi için sertleşmesiİnsanda döllenme sonucu oluşan zigotun 2n kromozoma sahip olmasının nedeni yukarıdaki olaylardan hangileridir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.(....) Mezopotamya ile Anadolu arasında uzanan ticaret yolunu Lidyalılar yapmışlardır.(....) İlkçağ Anadolu Uygarlıklarından "Bin Tanrı İli" olarak bilinen uygarlık, Hititlerdir.(....) Tarımı korumak için çok sert kanunlar yapan, en ünlü tanrıçaları bereket tanrıçası Kibele olan İlkçağ'da Anadoluda kurulan uygarlık İyonlar'dır.(....) Hititler'de devlet işlerinin görüşüldüğü ve soylulardan oluşan meclise "Pankuş Meclisi" adı verilir.(....) Anadoluda İlkçağ'da kurulan uygarlıklardan olan Sümerler, tarih yazıcılığını başlatmışlardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? Ezmek sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Yaya ve okul geçitlerine yaklaşan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi uzlaşı sürecine katkı sağlayan unsurlardan değildir? I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? Dün gece ne kadar güzeldi âlem,Göklerin şanlı bir mehtâbı vardı,Sevdânın topraktan taştığı bu demGünâh-ı aşkın da sevâbı vardı.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir