S:1

Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb
İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem
Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan
Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşem
Kasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Hakan-ı Osmani, Sultan Murad gibi sözcüklerden kasidenin methiye bölümünden alındığı anlaşılır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
• Çocukları seviyor ve onlarla iyi iletişim kuruyorum.• Okuyup araştırıyor ve bilgilerimi insanlarla paylaşmayı seviyorum.Yukarıdaki ifadeleri kullanan bir kişinin hangi mesleği seçmesi daha uygun olur? Osmanlı Devleti ile ilk kez Rusyaya hangi antlaşmada savaş tazminatı ödemiştir? Düşünen ve gözlem yapan varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak o yüce ve dokunaklı tabiat karamsar ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Evren susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Şahidi olmayan olaylar, karanlık ve sağır gibi geçip giderler. İnsan olmazsa varlıkların ne değeri kalırdı? (Diderot)Bu paragrafta vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir ? Bilgisayarların sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye ....... denir. ifadesindeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I.Dünya savaşından geri çekilen ilk ülke hangisidir? Sevda günde 28 sayfa olmak üzere 324 sayfalık bir kitabı okuduğunda son günokuması gereken kaç sayfa kitabı kalır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın zati sıfatlarından biri değildir? I. Ayıpsız yar isteyen yarsız kalır. (Türkiye Türkçesi)II. Eyipsiz dost ahtaran, yarsız kalar. (Azeri Türkçesi)III. Bir ayıpsız dostı ızlaan, dostsuz galar. (Türkmen Türkçesi)Yukarıdaki örneklerde aynı atasözüne ilişkin farklılıkların görülmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması enerji israfına neden olur? Dünya hayatının sona ermesi ile başlayacak sonsuz hayata ne denir?A) KabirB) KıyametC) AhiretD) Cennet Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek değildir? Duyu organlarımız kaç tanedir? Gelir ve giderlerin dengelemek için yapılan planlamaya................ denir. Noktalı yere gelmesi gereken uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Yanmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zor durumda kalmak anlamında kullanılmıştır? Alıcının göndericinin mesajına cevabına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız teknolojik ürün ve aletlerin yararlarındandır? Hangi cümle anlam olarak doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizmde var olan Beş Erdem den birideğildir? Kuranın en kısa suresidir.Kuranın ilk suresidir.Kuranın en uzun suresidir.Kuranın son suresidir.​Yukarıdaki cümlelerin cevapları hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatı­lan olay abartılmıştır? Sizler tek hurmanın yarısı ile bunu bulamazsanız güzel bir sözle de olsa ateşten korununuz!Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? Hangisi canlı varlık değildir? Aşağıdakilerden hangisi eleştiri yazarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir? KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, bu benim, yalnız benim! diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? TERCÜMAN-I AHVAL MUKADDİMESİNDENMademki bir sosyal toplulukta yaşayan halkın bunca kanuni yükümlülükleri vardır, elbette ki sözle ve kalemle kendi vatanının çıkarlarına dair fikirler belirtmeyi kazanılmış haklardan sayar. Eğer bu iddiayı ispat edecek bir senet aranacak olursa maarif kuvvetiyle zihni açılmış olan, medenileşmiş milletlerin yalnız politika gazetelerini göstermek yeterli olur. Bu konu Devlet-i Aliyye tarafından bir bakıma doğrulanmıştır ki Tanzimatın yüce meclisinin teşekkülü sırasında kanun ve nizamlara ait tasarıların yazılı olarak arz olunması için umuma resmîizin verilmişti...Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir tiyatro gösterisi için birinci gün 1746 bilet, ikinci gün birinci günden 1348 bilet fazla satılmıştır. İki günde toplam kaç bilet satılmıştır? Helen :How often do you go diving course?Betty :- - - -. % 140ı 56 olan sayı kaçtır? Bir işi korkuyla yapmaktansa hiç yapmamak daha iyidir. anlamını veren atasözü hangisidir? Hz. Peygamber, Müslümanlara karşı özel bir şefkat ve muhabbet beslemiştir. Yaşadığı süre içinde Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş, üzüntülerine ortak olmuştur.Hz. Peygamberin metinde anlatılan bu tutumu, aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade edilmiştir? Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. (İsrâ suresi, 36. ayet)Bu ayette insanlar aşağıdakilerden hangisine karşı uyarılmıştır? Yengeç Dönencesi ile Oğlak Dönencesi arasında kalan bölgeye ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda edat kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk öğretici metnidir? Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir? Namazın birlikte yaşama ve dayanışma bilinci geliştirdiğini ifade eden bir kişi bu düşüncesini aşağıdakilerden hangisi üzerinde anlatmalıdır? T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Aşağıdakilerden hangisinde verilen varlıkların tamamı su kürede yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir