S:1

Rüya : Who uses the Internet most in your family?
April : - - - - .

Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - . sorunun cevabı "It is my little brother, Jason" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Doğal çevredeki kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bağlantı bulunmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir ilişki vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 145683 ile 145758 sayısı arasında olamaz ? Bir fabrika her gün 320 adet çatal ve 185 adet kaşık üretiyor.Bu fabrika 23 günde toplam kaç adet ürün üretir? Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 sayfa kitap okuyan Defne, toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Aşağıdakilerden hangisi dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasının sebeplerinden biri değildir? • Tarım alanlarının az olması• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersiz olmasıgibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde deniz ticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. Melek, cin ve şeytanın özellikleri beraber düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi melek cin ve şeytanın ortak özelliğidir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? I cant see well so ....................A) you have to be quiet.B) she has to get up early.C) I have to wear glasses.D) he has to do his homework. 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Seçilen alanı kesmek için hangi kısayol kullanılır? Çevremizdeki insanların giyimlerinin, evlerinin, arabalarının farklı olması ile ilgili hangi öğrencinin ifadesi yanlıştır? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir? Dört sayının aritmetik ortalaması 15tir. Bu sayılardan üçünün aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin katmanlarından değildir? Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerin hangisi basit zamanlı değildir? He ........... five cups of coffee in fifteen minutes. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi negatiftir? Kuran-ı Kerimin yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür. Yukarıda Kuran-ı Kerimin hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kuran öğüt verir ve hatırlatır.B) Kuran-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kuran insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kuran insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Toplum için sanat anlayışını benimsedi. Bir şiirinde Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim / İnan her ne demişsem görüp de söylemişim diyen şair, şiir anlayışını ortaya koymuştur. Nazmı nesre yaklaştıran şair tüm şiirlerini yedi bölümden oluşan Safahat adlı kitapta toplamıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? (1) Hafızayı güçlendirmenin en önemli yöntemi onukullanmaktır. (2) Hafızanızı rahat bırakmamanız ve süreklizorlamanız gerekir. (3) Örneğin sudoku, bulmacayapboz ve tabu gibi oyunlar zekâyı geliştirir ve hafızayıgüçlendirir. (4) Bu oyunlara her gün az bir zaman ayırırsanızsizin için yararlı olacaktır.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisindedüşünceyi destekleyici bir ifade kullanılmıştır? Kilogramı aynı fiyatta olan yeşil zeytinden çeyrek kilogram, siyah zeytinden yarım kilogram aldım. Aldığım zeytinler için 18 TL ödedim.Bu zeytinlerin bir kilogramı kaç TLdir? Açsam rüzgâra yelkenimi; 1Dolaşsam ben de deniz deniz 2Ve bir sabah vakti, kimsesiz 3Bir limanda bulsam kendimi.4Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiridir? Aşağıdakilerden hangisi abdestsiz iken yapamayacağımız şeyler arasında değildir? Bir dişide ergenlikten itibaren birincil oositler mayoz bölünmelerini tamamlayarak her ay bir ya da iki yumurta menstruasyon ile dışarı atılır. Buna göre aynı anda oluşan iki yumurta için,I. Sitoplazma miktarıII. Kromozom sayısıIII. Ribozom sayısıverilenlerden hangilerinin aynı olması beklenir? Polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar. Güçleri denk olduğundan birbirlerine üstünlük sağlayamamaları nedeniyle ilk çağda milli bütünlüklerini sağlayamadılar. Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Perslere karşı birlik sağlayan bu medeniyet hangisidir? Ülkemizde ilk defa ve büyük çaplı uluslararası ticaret fuarı hangi ilimizde kurulmuştur? Haberci,elçi,güç,kuvvet anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir? 9132 – 4856 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? "İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmesine .................. denir." Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar? Hangi cümleden virgül çıkarılırsa cümlenin anlamı etkilenir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir? Read the dates: 09. 09 Bir kedi yavrusunun doğumuna kadar gerçekleşen,I. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiII. Zigotun mitoz geçirerek büyüyüp gelişmesiIII. Üreme ana hücrelerinin mayoz geçirmesiolaylarının gerçekleşme sıralaması aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kuran-ı Kerimdir.(....) Peygamberimiz doğmadan önce babasını, doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir.(....) Peygamberimiz kulun Rabbine en yakın olduğu anın secde ettiği an olduğunu söylemiştir.(....) Arapçada temizlik kelimesinin karşılığı salât demektir.(....) Kişinin gösteriş yapmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. Kardeşim akşam çok geç geldi. cümlesini soruya çevirmek istediğimizde Kardeşim sözcüğünün yerini tutabilmesi için aşağıdakilerden hangisini kullanabiliriz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir